Uuden hallituksen ministerit ovat antaneet selvityksen sidonnaisuuksistaan. Valtioneuvosto lähetti tänään keskiviikkona valtioneuvoston kirjelmän ministerien sidonnaisuuksista eduskuntaan.

Suurella osalla Antti Rinteen (sd) hallituksen ministereistä on asuntolainaa ja useimpien merkittävin omaisuus on kiinteistä.

Kaksi ministeriä, liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd) ja perus- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd), kertovat ettei heillä ole lainkaan velkoja.

Pääministeri Rinteellä on asuntolainaa noin 200 000 euroa. Merkittävää varallisuutta hänellä ei oman ilmoituksensa mukaan ole.

Yli puolen miljoonan lainoista ovat ilmoittaneet ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr), maatalousministeri Jari Leppä (kesk) ja sisäministeri Maria Ohisalo (vihr).

Työministeri Timo Harakalla (sd) on hallituksen painavin osakesalkku, jonka arvoksi Yle arvioi 350 000 euroa.

Osakeomistuksia on myös oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonilla (r.), Jari Lepällä, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministerillä Thomas Blomqvistilla (r.) ja Maria Ohisalolla.

Mi­nis­te­rien tu­lee an­taa ni­mi­te­tyk­si tul­tu­aan sel­vi­tyk­set elin­kei­no­toi­min­nas­taan, omis­tuk­sis­taan yri­tyk­sis­sä ja muus­ta mer­kit­tä­väs­tä va­ral­li­suu­des­taan edus­kun­taa var­ten. Lisäksi ministerin on annettava selvitys sellaisista ministerin virkatoimiin kuulumattomista tehtävistä ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa hänen toimintaansa valtioneuvoston jäsenenä. Valtioneuvoston jäsen ei saa ministeriaikanaan hoitaa julkista virkaa eikä sellaista muuta tehtävää, joka voi haitata ministerin tehtävien hoitamista tai vaarantaa luottamusta hänen toimintaansa valtioneuvoston jäsenenä.