Applen sakot italialaiskuluttajien sumutuksesta ovat saaneet yhtiön muuttamaan markkinointiaan. Kyse oli EU-direktiivillä määrätystä virhevastuusta, jota Apple ei maininnut myydessään kuluttajille maksullista takuupalvelua.

Suomen kuluttajaviraston lakimies Jukka Kaakkola kertoo Uudelle Suomelle, ettei yksiselitteistä aikaa tuotteen virheettömyydelle voi antaa. Kuluttajariitalautakunnan kanta on, että tuotteen kuin tuotteen tulee toimia virheettömästi vähintään kaksi vuotta.

Virhevastuuta ei tule sekoittaa takuuseen, joka on vapaaehtoinen lisäetu tavaran ostajalle.

- Myyjällä ei ole aktiivista velvollisuutta kertoa virhevastuusta. On kuitenkin väärin, jos kuluttajalle annetaan harhaanjohtava kuva virhevastuusta niin, että tuotteella on takuu ja sen jälkeen on pakko ostaa jokin maksullinen palvelu, Kaakkola sanoo.

Uusi Suomi uutisoi kaksi viikkoa sitten Applen saaneen mittavat sakot harhaanjohtavasta markkinoinnistaan Italiassa. Yhtiö tarjosi asiakkailleen 90 päivän takuuta, jota olisi voinut pidentää maksullisella palvelulla 3 vuoden mittaiseksi. Tosiasiassa myyjällä on tuotteilleen kuuden kuukauden automaattinen virhevastuu.

Ainakin osin samoja markkinointimateriaaleja käytettiin tuolloin myös Suomessa. Nyt yhtiö on korjannut aineistoaan ja lisännyt mukaan maininnan puolen ja kahden vuoden rajasta tuotteen vastuussa.

Eurooppalainen virhevastuukäytäntö tarkoittaa sitä, että tavaran - esimerkiksi vaatteen tai kodinkoneen - myyjä joutuu korvaamaan tavaran asiakkaalle, jos siinä ilmenee virhe. Virheeksi ei katsota kuluttajan omasta toiminnasta tai laitteen käyttötavasta johtuvaa vikaa tai rikkoutumista.

Suomalaisen kuluttajan kannalta virhevastuussa on kaksi merkittävää aikarajaa: puoli vuotta ja kaksi vuotta.

Kuuden kuukauden niin kutsutun virheolettaman mukaan myyjän on vastattava puolen vuoden ajan tuotteensa toiminnasta. Todistustaakka on myyjällä, eli välttyäkseen korvauksilta myyjän on todistettava virhe kuluttajan aiheuttamaksi.

Tämän jälkeen todistustaakka kääntyy toisinpäin. Yli puoli vuotta käytössä olleen tavaran kuluttajan on osoitettava virheen olevan tuotteessa, ei käyttötavassa tai kohtelussa.

Kuluttajariitalautakunta antoi julkisuuteen muutama vuosi sitten esimerkkejä, kuinka se käsittelee virhevastuuta. Kaakkolan mukaan samat esimerkit antavat hyvin osviittaa siitä, miten kauan tuotteen voi olettaa toimivan.

Takuu ymmärretään väärin

Virhevastuuta ei tule sotkea takuuseen. Myyjällä ei ole pakkoa antaa myymilleen tavaroille takuuta. Kaakkola muistuttaa kuluttajia siitä, että takuu on lisäetu, ei pakollinen osa tuotetta.

- Takuu ymmärretään usein väärin. Myyjä voi sanoa, että takuu on umpeutunut, emme tee enää mitään. Näin ei ole, Kaakkola sanoo.

Virhevastuu seuraa tuotetta myös sen jälkeen, kun takuu on umpeutunut. Laiminlyönnit käsitellään kuluttajariitalautakunnassa.

Myyjä voi periaatteessa antaa tuotteelleen haluamansa pituisen takuun. Takuu merkitsee sitä, että tavaran myyjän on korvattava tuotteessa huomatut viat ja virheet asiakkaalleen takuuaikana. Takuun ulkopuolelle jäävät asiakkaan omasta toiminnasta aiheutuneet ongelmat.