Väistyvä europarlamentaarikko Eija-Riitta Korhola (kok.) pitää kotimaisen energiavarannon, turpeen, vero- ja luvituskohtelua ”täysin kohtuuttomana”. Korhola viittaa Puheenvuoron blogissaan valtionyhtiö Vapon kritiikkiin tulevaa ympäristönsuojelulakia kohtaan.

Turvetuottaja Vapo arvosteli viime viikolla voimakkaasti valmistelussa olevaa uutta ympäristönsuojelulakia, joka toteutuessaan tiukentaa määräyksiä turvetuotannon sijoittamisesta. Lailla on tarkoitus pelastaa luonnonarvoiltaan merkittäviä soita turvetuotannolta ja estää ennalta pitkiä oikeustaistoja soiden käytöstä. Vapo puolestaan syytti viime viikolla ympäristöministeriötä turvetuotannon tarkoituksellisesta hankaloittamisesta.

– Kaavailtu laki turvetuotannon sijoittamisesta on peruttava kiireellisesti, sillä on käsittämätöntä, että me sallimme oman energiarikkautemme kaltoinkohtelun, tukee Eija-Riitta Korhola Vapoa.

Korhola uskoo, että biotalous ja kotimainen turve voisivat parantaa Suomen ”katastrofaalista” työllisyystilannetta, jos turpeen verokohtelua ja luvitusmenettelyä kevennettäisiin.

– Se parantaisi energiaomavaraisuuttamme heti, korjaisi sen vuoksi myös kauppatasettamme välittömästi ja loisi työpaikkoja syrjäseuduille, Korhola uskoo.

– Uusin tutkimus osoittaa, että turve on kivihiiltä ilmastoystävällisempi ratkaisu, joten ei ole mitään syytä sallia nykyistä politiikkaa, joka korvaa turvetta kivihiilellä. Tuon tärkeän energiavaramme kohtelu on ollut täysin kohtuutonta, ja vaikka aloite on vihreiden, vastuu on koko hallituksen, Korhola syyttää.

Turvetta verotetaan hallituksen päätöksellä korotetusti kuten fossiilisia polttoaineita eli kivihiiltä, öljyä ja maakaasua. Energiaturvetta ei EU-säädöksissä lasketa uusiutuviin polttoaineisiin, vaikka Vapon mukaan ”se EU:n määrittelyn mukaan ei ole fossiilinenkaan”. Energiaturve sijoittuu omaan luokkaansa uusiutuvien ja fossiilisten polttoaineiden väliin.

Hallituspuolueista erityisesti vihreät pyrkii turpeen energiakäytön korvaamiseen uusiutuvalla energialla. Viime aikoina Suomessa on kuitenkin lisääntynyt ulkomaisen kivihiilen käyttö energiantuotannossa samalla, kun vero- ja luvitusratkaisut heikentävät kotimaisen turpeen kysyntää. Myös vihreät ovat myöntäneet turpeen verotuksen ongelmat.