Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäeltä (vas.) ei löydy ymmärrystä perussuomalaisten vaatimuksille nykyistä ”poliittisemmasta” päätöksenteosta taiteilijoiden apurahojen jaossa.

Kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkalan ja 15 muun perussuomalaisen edustajan jättämässä talousarvioaloitteessa vaaditaan taiteilijoiden, kirjailijoiden ja kääntäjien apurahoihin esitetyn määrärahan leikkaamista 1,57 miljoonalla eurolla vuoden 2013 budjetissa.

Saarakkala perusteli keskiviikon budjettikeskustelussa aloitetta muun muassa tyytymättömyydellään tapaan, jolla apurahoja jaetaan.

–Eli haluan, että siihen tulee poliittista asiantuntemusta lisää eikä se ole vain sellainen sisäänlämpiävä porukka, mikä nyt niistä asioista päättää, Saarakkala sanoi.

Perussuomalaisten aloitteen mukaan suomalaisen kulttuuripolitiikan johtoajatuksena pitäisi olla ”suomalaista identiteettiä ja omaleimaisuutta tukevan taiteen ja kirjallisuuden tukeminen”.

Arhinmäki ihmetteli Saarakkalan perusteluja jo eduskunnassa ja jatkoi keskustelua torstaina yhteisöpalvelu Facebookissa.

–Perussuomalaisten kansanedustaja Saarakkala vaati eilen eduskunnassa taiteilija-apurahojen leikkaamista, koska apurahojen jakamisessa ei ole riittävästi ”poliittista asiantuntemusta”. Suomessa apurahat jaetaan taiteellisin perustein. Ne ovat ihan toisenlaisia poliittisia järjestelmiä, joissa taide arvioidaan poliittisin perustein, Arhinmäki nälvi.

Keskustelu ei ole uusi, sillä Saarakkalan johdolla luodussa perussuomalaisten eduskuntavaaliohjelmassa maaliskuussa 2011 vaadittiin kulttuuritukirahojen ohjaamista kansallista identiteettiä vahvistavaan taiteeseen.

–Nykyinen kulttuuripolitiikan rahoitusmalli olisikin otettava kriittisen tarkastelun kohteeksi, jolloin suppeammalla rahamäärällä tuettaisiin aidosti suomalaista kansallistuntoa sekä maamme julkikuvaa vahvistavaa taidetta, perussuomalaisten talousarvioaloitteessa todetaan nyt.

Ministeri Arhinmäki muistutti torstain täysistunnossa, että Suomessa apurahat jaetaan vertaisarvioinnissa, jossa arvioidaan ”niin kuin taiteellisilla perusteilla”.

–Jos siirryttäisiin poliittisiin jakoperusteisiin, niin silloin esimerkiksi se, että meillä on taiteen autonomia taattu, vaarantuisi ja silloin me siirtyisimme kyllä järjestelmään, joka ei ole avoin eikä demokraattinen, jossa poliittisin perustein määriteltäisiin, mikä on hyvää taidetta, Arhinmäki sanoi.

Arhinmäki kritisoi myös ajatusta ”nälkätaiteilijoiden” apurahojen leikkaamisesta.

–Minä en nyt ole niinkään huolestunut taiteilijoiden apurahoista. Iso osa näistä menee niille, jotka myyvät hyvin kirjoja ja saavat kyllä sieltä elantonsa myynnillä, Saarakkala vastasi.

Hän sanoi sen sijaan olevansa huolestunut peruskoulun ryhmäkokokysymyksestä, johon hallitus ei osoita riittävästi lisämäärärahoja.