Arkkipiispa Kari Mäkinen sanoo, että Suomen turvapaikkakäytäntöön tehtyjen kiristysten kokonaisvaikutukset on selvitettävä ja tehtyjä linjauksia on arvioitava uudelleen.

–Suomen on varmistettava, että turvapaikanhakijoiden oikeusturva ja ihmisoikeudet toteutuvat, hän kommentoi Twitterissä.

Mäkinen kirjoittaa asiasta myös Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla yhdessä Suomen Pakolaisavun toiminnanjohtajan Annu Lehtisen kanssa.

–Suomen turvapaikkapolitiikka on Euroopan kireimpiä. Samaan ­aikaan Suomi on EU:n perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan yksi niistä EU-maista, joissa koetaan ­eniten etnistä syrjintää. Tämä on vakavaa ja huolestuttavaa kehitystä maassa, jota on rakennettu tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeuksien perustalle, he sanovat.

Mäkisen ja Lehtisen mukaan tehdyt ratkaisut ovat kuitenkin johtaneet siihen, että Suomen turvapaikkakäytännöstä on tullut Euroopan tiukimpia.–Muutos ei johdu yhdestä yksittäisestä päätöksestä vaan lukuisista valinnoista, joita sekä poliittiset päättäjät että viranomaiset ovat tehneet. Kaikkien näiden valintojen yhteisvaikutus on heijastunut suuresti turvapaikkamenettelyyn ja siinä tehtäviin päätöksiin. Näemme niiden inhimilliset seuraukset kirkon ja järjestöjen työssä, ja olemme tilanteesta syvästi huolissamme.

Suomen viranomaisten linjaukset keskeisimpien lähtömaiden tilanteesta ja sisäisen paon mahdollisuudesta ovat Mäkisen ja Lehtien mukaan ristiriidassa muun muassa YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n arvion kanssa.

–Turvallisuusarviossa tulee arvioida mahdollisuus turvalliseen elämään, johon kuuluu myös esimerkiksi uskonnon harjoittaminen. Poliittiset tavoitteet, kuten turvapaikanhakijoiden määrän hillitseminen, eivät saa vaikuttaa arvioon, he korostavat.Mäkinen ja Lehtinen muistuttavat, että kielteisetkin turvapaikkapäätökset ja niitä seuraavat palautukset kuuluvat turvapaikkajärjestelmään.

–Turvapaikkamenettelyn tarkoitus on turvata, että hakijoiden joukosta tunnistetaan ne, joilla on tarve kansainväliseen suojeluun. Suomen uusimpien linjausten ja lakimuutosten vuoksi on suuri riski, että käännytettävien joukossa on kansainvälistä suojelua tarvitsevia henkilöitä, he kommentoivat.

Mäkinen ja Lehtinen sanovat lisäksi, että turvapaikkamenettelyssä ei ole kyse solidaarisuudesta tai politiikasta vaan lain ja kansainvälisten sopimusten noudattamisesta.

–Meillä on vakava huoli siitä, miten kansakuntana kannamme vastuumme ja miten turvapaikan­hakijoiden ja pakolaisten oikeudet toteutuvat Suomessa. Kyse ei ole yksittäisistä päätöksistä vaan nopeasti eteen tulleissa tilanteissa tehtyjen toimien kokonaisvaikutuksesta.