Puolustusvoimat etsii keinoja, miten varusmiesten ja reserviläisten yksilölliset ominaisuudet ja sopivuus eri tehtäviin voitaisiin vielä paremmin ottaa huomioon.

–Päämääränä on saada kaikki kyvyt esiin siten, että päätös asevelvollisen koulutusprofiilista osuu kohdalleen hänen kykyjensä ja motivaationsa suhteen, kertoo kenraali Ari Puheloinen Valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa Säätytalolla.

Asevelvollisuutta ja sen tilalle ehdotettuja järjestelmiä punnittaessa on Puheloisen mukaan tarkasteltava ainakin kolmesta näkökulmasta.

–Strategisessa näkökulmassa on kyse siitä, täyttääkö puheena oleva järjestelmä valtiolle asetettavan vaatimuksen taata maan ja kansalaisten turvallisuus ulkoisia uhkia vastaan. Muut kaksi ovat yhteiskunnallinen näkökulma ja kansalaisen näkökulma, Puheloinen kertoo.

Puheloinen korostaa, että yleisen asevelvollisuuden tilalle voidaan Suomessa teoreettisesti löytää järjestelmiä, jotka ovat keskimäärin kansalaiselle vaivattomia ja yhteiskunnalle kevyitä, mutta ne eivät ole käyttökelpoisia jos niiden pohjalta ei ole mahdollista puolustaa koko maata sotilaallisesti.