Kansalaisaloite terveydenhuollon ammattilaisten oikeudesta kieltäytyä tekemästä aborttia on hilkulla siirtyä eduskunnan käsittelyyn.

Sunnuntaina päättyvä kampanja on maanantaiaamuna saanut noin 46 800 nimeä taakseen. Kansalaisaloitteen on kerättävä yhteensä 50 000 nimeä, jotta se siirtyy eduskunnan käsittelyyn.

Perussuomalaisten kansanedustaja Mika Niikko kirjoittaa kansalaisaloitteesta Puheenvuoron blogissaan.

Hoitajien ja lääkäreiden oikeutta kieltäytyä abortista perustellaan omantunnonvapaudella. Tällä hetkellä abortti on tehtävä, vaikka hoitajan tai lääkärin vakaumus olisi toinen.

- Suomessa on vapaus kieltäytyä aseellisesta varusmiespalvelusta, vaikka siinä vasta harjoitellaan tappamista. Armeija ei tästä hätkähdä, vaan kouluttaa varusmiehiä muihin armeijan kannalta merkittäviin tehtäviin, Niikko kirjoittaa.

- Terveydenhuollon ammattilaisia vastaavasti vaaditaan tappamaan, muutoin koulutuspaikka ja jopa työpaikka evätään. Siitäkin huolimatta, vaikka työtehtävät pääosin koskevat ihmisen hoivaamista ja suojelemista, eikä lopullinen työtehtävä välttämättä ole tekemisissä sikiöiden tai lasten kanssa lainkaan. Esimerkiksi gynekologian erikoistumisen opintoihin ei pääse, jos omantunnon vuoksi ei koulutuksessa osallistu abortin tekemiseen.

Aloitteen kannattajat vetoavat Euroopan neuvoston päätöslauselmaan, jossa vaaditaan terveydenhuollon työntekijöille oikeutta kieltäytyä osallistumasta aborttiin.

Niikko haluaisi, että abortinvastainen vakaumus otettaisiin huomioon tulevassa yhdenvertaisuuslaissa.