Poliisiammattikorkeakoulun ennakoivan tutkimuksen mukaan huumeiden käyttö tulee lisääntymään merkittävästi Suomessa vuoteen 2020 mennessä. Asiantuntijat uskovat, että huumekauppa siirtyy samalla yhä tiukemmin järjestäytyneen rikollisuuden hallintaan. Toisaalta kannabiksen käyttö ja kotikasvatus saattavat lisääntyä niin paljon, että yhteiskunnan arvellaan sopeutuvan pakon edessä rangaistuskäytäntöjen lieventämiseen kannabiksen osalta.

Tutkimuksen asiantuntijoina toimivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa toimivan kansallisen huumeseurantakeskuksen yhteistyöverkoston jäsenet. Verkostossa on asiantuntijoita muun muassa keskusrikospoliisista, tullista, A-klinikkasäätiöstä, oikeusministeriöstä sekä tilastokeskuksesta.

Asiantuntijat arvelevat heille tehdyssä kyselyssä, että erityisesti muuntohuumeiden käyttö yleistyy. Lisäksi asiantuntijat arvioivat, että kannabiksen kotikasvatus on Suomessa vuonna 2020 ”huomattavasti nykyistä yleisempää”.

Asiantuntijoiden keskuudessa on arveluja siitä, että tämä yleistyminen johtaa rangaistuskäytäntöjen lieventymiseen. Noin kolmannes asiantuntijoista piti todennäköisenä sitä, että kannabiksen käyttö ja hallussapito dekriminalisoidaan vuoteen 2020 mennessä. Puolet asiantuntijoista ei uskonut tähän.

–Rangaistavuuden poistumista ennakoineet arvelivat kannabiksen kenties pysyvän laittomana mutta käytännössä niin, että käyttöön ei puututa. Kehitystä erittäin todennäköisenä pitänyt vastaaja näki asian jo tosiasiallisesti ratkenneena, mutta kulttuurin viiveen hidastavan käytännön leviämistä, kerrotaan tutkimuksessa.

Puolet asiantuntijoista piti kannabiksen käytön rangaistavuuden poistumista epätoivottavana, puolet toivottavana.

–Epätoivottavana kehitystä pitäneet näkivät kehityksen lisäävän kannabiksen käyttöä ja kenties edistävän myös muiden huumeiden leviämistä. Rangaistavuuden poistumista toivottavana pitäneet perustelivat kantaansa päihdepolitiikan tavoitteella ehkäistä syrjäytymistä sekä oikeusvaltioperiaatteella, tutkijat kertovat.

Kun kysyttiin tarkemmin lain soveltamisesta, yli puolet asiantuntijoista oli sillä kannalla, että vuonna 2020 kannabiksen omasta käytöstä ei todennäköisesti enää käytännössä rangaista.

Dekriminalisoinnin puolustajat näkivät rankaisemisen ”turhana toimintana, jolla ei ole positiivista merkitystä käytön ehkäisemisessä, pikemminkin negatiivista merkitystä syrjäytymiskehityksen nopeuttajana”.

–Itsensä vahingoittamisesta rankaisemista ei pidetty länsimaiseen oikeusvaltioon kuuluvana toimintatapana, tutkijat kertovat.

Asiantuntijat ennakoivat, että kymmenen vuoden kuluttua huumeiden maahantuontia hallitsevat järjestäytyneet rikollisryhmät.

Tämän uutisen otsikossa oli aiemmin virhe, joka on nyt korjattu. Virheellinen otsikko oli: Arvio: ”Kannabis laillista Suomessa 2020”. Tämä tarkoittaisi, että myös kannabiksen tuotannon arvioitaisiin muuttuvan lailliseksi. Tämä ei pidä paikkaansa, sillä asiantuntijoiden arvio mahdollisesta dekriminalisoinnista koskee vain kannabiksen käyttöä ja kotikasvatusta.