Laajamittainen maahanmuutto Suomeen lisää lyhyellä aikavälillä Suomen julkisia menoja, kirjoittaa Tuomas Välimäki Suomen Pankin blogissa. Välimäki toimii osastopäällikkönä Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosastolla.