Laajamittainen maahanmuutto Suomeen lisää lyhyellä aikavälillä Suomen julkisia menoja, kirjoittaa Tuomas Välimäki Suomen Pankin blogissa. Välimäki toimii osastopäällikkönä Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosastolla.

Suomeen saapuu maahanmuuttoviraston tuoreimman arvion mukaan tänä vuonna noin 30 000 turvapaikanhakijaa. Välimäki katsoo, että niin kauan kuin konfliktit jatkuvat Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa ”osa väestöstä tulee hakemaan turvaa sekä tulevaisuutta Euroopasta”. Ongelmat on ratkaistava poliittisesti, mutta Välimäen mukaan Suomi voi myös hyötyä maahanmuutosta.

– Lyhyellä aikavälillä maahanmuutto kasvattaa julkisia menojamme, mutta se voi myös avata ennakoitua valoisampia näkymiä tulevaisuudessa, Välimäki kirjoittaa.

Suomen väestönkasvu oli jo viime vuonna puhtaasti maahanmuuton varassa. Välimäki huomauttaa, että nykyisen väestöennusteen mukaan ”työmarkkinaikään tulevien määrä alittaa eläkeikään tulevien lukumäärän niin pitkälle kuin ennusteet ulottuvat, ainakin 2060-luvulle saakka”. Tämä alentaa Suomen pitkän aikavälin kasvunäkymiä.

– Maahanmuuttajien työllistyminen vähintäänkin hidastaisi työvoiman supistumisen vauhtia ja siten parantaisi Suomen talouden pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia.

Välimäen mukaan se, saako Suomi maahanmuutosta hyötyä talouskasvuun vai ei, ratkaistaan lähiaikojen politiikkavalinnoilla. Tärkeintä olisi saada maahanmuuttajat nopeasti mukaan työelämään.

Nopeaan työllistymiseen liittyy Välimäen mukaan kuitenkin riskejä, koska maahanmuuttajilta puuttuvat referenssit ja he ovat näin ollen työnantajien silmissä ensikertalaisia. Tämän lisäksi he ovat usein kielitaidottomia, mikä ”nostaa maahanmuuttajien työllistymiskynnyksen kantaväestöä korkeammaksi”.

Maahanmuuttajien työmarkkina-aseman kynnystä voitaisiin Välimäen mukaan madaltaa esimerkiksi lieventämällä määräaikaisuuden ehtoja tai muuttamalla koeajan ehtoja. Silti maahanmuuttajien työllistyminen tulee olemaan vaikeaa nykyisessä korkean työttömyyden tilanteessa, Välimäki arvioi ja penää laajoja rakennemuutoksia.

– Maahanmuuttajien määrän kasvu ei ole Suomen nykyisen työttömyyden syy. Työmarkkinoiden toiminnan joustavoittaminen on tarpeellista muutenkin. Rohkealla toiminnalla voimme ehkäistä taloutemme hidasta hiipumista.