Hallituksen esitysluonnos EU:n ampuma-asedirektiivin täytäntöönpanemiseksi lähti perjantaina lausuntokierrokselle. Esityksen tarkoituksena on estää vaarallisten aseiden ja niiden osien päätyminen vääriin käsiin ilman, että hankaloitettaisiin reserviläistoimintaa tai muuta aseharrastamista Suomessa.

Kansanedustaja Jukka Kopra (kok.) kirjoittaa Puheenvuoro-blogissaan, että direktiivi sallii Suomelle merkittävän kansallisen poikkeaman reserviläisten isolla lippaalla varustettuihin itselataaviin aseisiin eli käytännössä reserviläiskivääreihin.

– Suomen on tärkeää huolehtia laajaan reserviin pohjautuvan maanpuolustuksemme edellytyksistä. Direktiivi ja sen soveltaminen Suomessa eivät estä aktiivisten reserviläisten mahdollisuutta ylläpitää ja kehittää sotilas- ja ampumataitojaan, Kopra kirjoittaa Puheenvuoro-blogissaan.

Kopran mukaan asedirektiivi on lieventynyt matkan varrella siten, että Suomessa ampumaurheilu ja -harrastus sekä reserviläistoiminta voivat jatkua käytännössä kuten aiemminkin.

– Esityksessä on kiitettävällä tavalla otettu huomioon Suomen kansallisen puolustuksen kannalta tärkeä reserviläistoiminta. Reserviläistaitoihin kuuluu oleellisena osana ampuma-aseiden käsittely ja ampumataidon ylläpito, Kopra kirjoittaa.

Ampuma-aselakiin esitetyt muutokset muun muassa parantavat aseiden jäljitettävyyttä ja siten sisäistä turvallisuutta.

– Esitystä voidaan pitää onnistuneena, mistä kiitos kuuluu niin laajalle parlamentaariselle yhteistyölle kuin aktiivisesti asian valmisteluun osallistuneille sidosryhmille ja erityisesti sisäministeri [Kai] Mykkäselle, Kopra kirjoittaa.

Mykkänen toteaa sisäministeriön tiedotteessa, että Suomen tavoitteet asedirektiivineuvotteluissa toteutuivat hyvin.

– Esitysluonnos toteuttaa asedirektiivin edellyttämät muutokset niin, että ne eivät heikennä reserviläistoiminnan, metsästyksen, urheiluammunnan tai asekeräilyn edellytyksiä, Mykkänen sanoo tiedotteessa.

Lausuntokierroksella esitykseen voivat antaa palautetta eri tahot, ja tarvittaessa esitystä muutetaan ennen eduskuntakäsittelyä. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokauden aikana.

EU:n ampuma-asedirektiivi tuli voimaan viime kesäkuussa. Se pyrkii turvaamaan ampuma-aseiden sisämarkkinat ja takaamaan EU-kansalaisten turvallisuuden. Direktiivi on osa EU:n terrorisminehkäisytoimia.