Sosiaalitoimen kanssa asioineista ihmisistä vain 1 % on erittäin tyytyväinen saamaansa palveluun. Kelan kanssa asioineista 5 % piti palvelua erittäin hyvänä. Vihalistan kärjessä ovat myös teleoperaattorit ja huoltoasemat, joiden palvelua pitää ylivertaisena 2 % ihmisistä.

Prosentit löytyvät tuoreesta Asiakaspalvelun Pikku-Jättiläinen -kirjasta. Kirjan kyselyihin vastasi yli 30 000 suomalaista.

Parhaita paikkoja asioida ovat ihmisten mielestä julkisella puolella kirjastot. Erittäin tyytyväisiä asiakkaita oli 48 prosenttia. Yksityisellä puolella parhautta edustivat kampaamot (56 %) ja apteekit (40 %).

Tom Lundbergin ja Juhani Töytärin tänään ilmestynyt kirja käsittelee asiakaspalvelua ja sen merkitystä.

Kyselytulosten mukaan ihmiset arvostavat edelleen kunnollista palvelua. 84 % vastanneista ihmisistä piti myyjän kiinnostusta kaikista tärkeimpänä palvelun mittarina. Toisena tuli asiantuntemus 60 %:lla. Jopa kolmas ilmoittaa jättävänsä ostoksen tekemättä, jos palvelu on huonoa. Neljännes maksaisi tuotteesta jopa 5 % enemmän, kunhan palvelu olisi erinomaista.