Kansainvälisen tutkijaryhmän tuore tutkimus ”Finnish alcohol policy at the crossroads” alkoholipolitiikan vaikutuksista alkoholin kulutukseen ja sen aiheuttamiin haittoihin Suomessa on herättänyt keskustelua sosiaalisessa mediassa julkistuksensa jälkeen.

Kritiikkiä on herättänyt muun muassa se, että tutkimuksen tilaaja oli Alko. Tutkimuksessa esitetään alkoholimonopolin säilyttäminen yhtenä keinona vähentää alkoholinkulutuksesta aiheutuvia haittoja.

Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen THL:n tutkimusprofessori Pia Mäkelä kuvaa tutkimusta kansainvälisesti kovatasoiseksi. Mäkelän mukaan tutkimus tarjoaa aiempaa kattavampaa tietoa alkoholin aiheuttamista kuolemantapauksista Suomessa ja alkoholipolitiikan vaikutuksista – muttei kuitenkaan mitään täysin yllättävää suomalaisesta näkökulmasta.

Lue lisää:

Tutkimuksen mukaan vuonna 2018 alkoholi aiheutti arviolta yli 17 000 työvuoden menetyksen ja 4 000 kuolemantapausta. Mäkelän mukaan lukuihin on laskettu mukaa myös arvio sellaisista kuolemantapauksista, joissa alkoholi on osasyynä. Tällaisia ovat esimerkiksi alkoholin yhteys sydän- ja verisuonitautien ja syöpien aiheuttamiin kuolemiin. Mäkelän mukaan tämä on kansainvälisesti suositeltu tapa. Suomessa vastaavaa arviota ei ole aiemmin tehty.

Mäkelä kertoo tutkimuksen antavan myös aiempaa kattavampaa tietoa siitä, miten nykyistä löyhempi tai tiukempi alkoholipolitiikka vaikuttaisi alkoholinkulutukseen ja millaisia haittavaikutuksia ja kansantaloudellisia kustannuksia muutoksista seuraisi.

Yksi Suomessa aiemmin käytetyistä oletuksista on ollut, että jos kulutus kasvaa prosentin, haitat kasvavat myös prosentin. Mäkelän mukaan kansainvälisen tutkijaryhmän analyysi suomalaisesta aineistosta osoittaa, että alkoholikuolleisuus kasvaa kuitenkin kaksi prosenttia, jos alkoholinkulutus kasvaa prosentin.

”Vaikutus on voimakkaampi kuin siinä arviossa, jota olemme käyttäneet”, Mäkelä sanoo.

Toisaalta tapaturmien määrä kasvaa loivemmin alkoholinkulutuksen kasvaessa.

Mäkelä uskoo, että nämä arviot tarjoavat aiempaa tarkempaa pohjaa poliittiseen päätöksentekoon.

Mäkelä ei itse osallistunut Suomea koskevan tutkimuksen tekoon, mutta hän ja useat muut THL:n asiantuntijat auttoivat kansainvälisen tutkijaryhmän oikean tilastotiedon ääreen. Mäkelä kertoo osallistuneensa itse vastaavaan tutkimushankkeeseen Ruotsissa.

”Kokemukseni mukaan ryhmä tekee pyyteettömästi työtä ja yrittää kriittisesti arvioida ja poistaa erilaisia yli- ja aliarvioinnin lähteitä, eikä tuloksia yritetä vetää mihinkään suuntaan”, Mäkelä sanoo.

Tutkijaryhmä tuo esiin riippumattomuutensa Alkosta heti tutkimusraportin alussa.