Nordean osakestrategi Kristian Tammela ihmettelee suomalaisten sijoittajien kiintymystä kotimaisiin yhtiöhin. -Suomalaiset sijoittajat suosivat