Euroopan lääkeviraston (EMA) Lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC) on arvioinut, että Astra Zenecan koronarokotteella on yhteys harvinaiseen veren hyytymishäiriöön.

Fimean mukaan hyytymishäiriö liittyy verisuonitukoksiin yhdessä alentuneiden verihiutalemäärien kanssa, mutta haittavaikutuksen katsotaan olevan erittäin harvinainen.

EMA arvioi, että yksi syy harvinaisten hyytymishäiriöiden taustalla voi ehkä olla kehon immuunipuolustusreaktio.

EMAn arvion mukaan Astra Zenecan Vaxzevria-rokotteen hyödyt katsotaan edelleen mahdollisia haittoja suuremmiksi. Kansallisissa rokotussuosituksissa tulee Fimean mukaan huomioida paikallinen rokotteiden saatavuus ja koronavirusepidemian tilanne.

Naisia on rokotettu enemmän kuin miehiä

EMAn eilisessä tiedotustilaisuudessa tohtori Sabine Strauss sanoi, että riskitekijöitä harvinaisen veritulpan saamisen taustalla ei vielä tunneta. Tapauksia on esiintynyt lähinnä alle 60-vuotiailla naisilla kahden viikon sisällä rokotuksesta.

”Syy voi olla sekin, että naisia on rokotettu enemmän kuin miehiä”, Strauss sanoi.

Koronarokotteen saaneista Euroopassa on hänen mukaansa noin 60 prosenttia naisia.

Straussin mukaan myöhemmin voi selvitä muita riskitekijöitä, jotka altistavat veritulpille henkilöillä, jotka on rokotettu Astra Zenecan koronarokotteella.

Starussin mukaan toisen rokoteannoksen ottamisesta Astra Zenecan rokotteella ei tällä hetkellä ole suositusta, sillä veritulppatapauksia on selvitetty vain ensimmäisen annoksen saaneilla.

”Meillä ei siis ole vielä tarpeeksi dataa asiasta, mutta pyrimme sitä saamaan.”

PRAC tulee vaatimaan Astra Zenecalta lukuisia lisätutkimuksia lähikuukausina saadakseen lisätietoa, kertoi tiedotustilaisuudessa tohtori Peter Arlett.

Hyytymishäiriölle altistavia riskitekijöitä ei tunnistettu

Fimean mukaan hyytymishäiriölle altistavia riskitekijöitä ei tunnistettu arvioinnissa.

PRAC:in arviossa, joka perustui maaliskuun 22. päivän tilanteeseen oli yhteensä 62 rokotettua, joilla oli todettu aivolaskimotukos ja 24 rokotettua, joilla oli todettu suoliston alueen laskimotukos. Heistä 18 on menehtynyt. Arviossa oli mukana yli 25 miljoonaa rokotettua ja tapaukset oli ilmoitettu suurimmaksi osaksi Euroopan Unionin ja Iso-Britannian alueelta. Huhtikuun 4. päivään mennessä vastaavat määrät olivat 169 aivolaskimotukosta, 53 suoliston alueen laskimotukosta ja 34 miljoonaa rokotettua.

Verisuonitukokset ilmenivät aivolaskimoissa, suoliston alueen laskimoissa tai valtimoissa. Tukosten yhteydessä todettiin alentuneita verihiutalemääriä ja joissakin tapauksissa myös verenvuotoja.

Veren hyytymishäiriön mekanismiksi esitettiin elimistön reaktiota, jossa verihiutaleiden vähäisyys yhdistettynä verisuonitukoksiin olisi samankaltainen kuin hepariini -lääkkeillä esiintyvä HIT (heparin induced thrombocytopenia). PRAC on pyytänyt lisätutkimuksia veren hyytymishäiriön mekanismin ja luonteen tarkemmaksi selvittämiseksi.

Näistä oireista yhteys terveydenhuoltoon

Sekä terveydenhuollon ammattilaisia että rokotuksen saaneita kehotetaan kiinnittämään huomiota erityisesti verisuonitukoksiin ja samanaikaiseen verihiutaleiden niukkuuteen viittaaviin oireisiin, Fimea toteaa.

Jos rokotuksen jälkeen ilmenee voimakasta, pitkittyvää ja pahenevaa päänsärkyä tai näköhäiriöitä, pitkittyvää ja pahenevaa vatsakipua, tai lukuisia pieniä ihonalaisia verenpurkaumia, rokotuksen saaneen henkilön tulee ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon. Haittavaikutusilmoituksen tekeminen ei korvaa hoidon tarpeen arviointia.

Näitä harvinaisia hyytymishäiriöitä koskevissa tapauksissa haittavaikutusilmoituksia toivotaan Fimeaan ensisijaisesti hoitavalta lääkäriltä. Haittavaikutusilmoitukseen tulee liittää mukaan tiedot, joista käy ilmi, miten sairaus todettiin ja hoidettiin. Ilmoitukseen toivotaan liitettävän myös rokotteen eränumero.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos antaa suosituksensa Astra Zenecan rokotteen käytöstä perehdyttyään Euroopan lääkeviraston arvioon. Toistaiseksi AstraZenecan rokotteen käyttö jatkuu Suomessa 65 vuotta täyttäneillä ja sitä vanhemmilla, sillä tämän ikäisillä verisuonitukoksia ei ole todettu.

Lue lisää Mediuutisista: