Valtion kunnille maksamat korvaukset kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta ovat jääneet jälkeen. Maahanmuuttoasioista vastaava ministeri Astrid Thors (r.) myöntää ongelman.