Astronomit ovat löytäneet todisteita maanalaisesta järvestä lähellä Marsin etelänapaa, kertoo Guardian.

ESA:n Mars Express-satelliitin tutkamittaukset paljastivat noin 19 kilometriä leveän vesialueen 1,5 kilometriä paksun napajäälaatan peittämän Planum Australe -nimisen alueen alla.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Marsista on löytynyt pysyvä nestemuotoinen vesialue. Löydös nostaa todennäköisyyttä sille, että Marsissa aikoinaan eläneet mikrobit saattavat edelleen jatkaa elämäänsä maanalaisissa oloissa.

Roberto Orosei Bolognan Astrofysiikan kansallisesta instituutista sanoi, että satelliitti on todellakin havainnut vettä. Kaikkia muita ehdotuksia löydöksen aiheuttajiksi hän kutsui kestämättömiksi.

Marsissa miljoonia vuosia sitten virranneesta vedestä kertovat nykyään planeetan pinnassa näkyvät syvät uurteet. Vuonna 2015 Nasa tiedotti havainneensa virtaavaa vettä planeetan rinteillä ja rotkoissa, mutta viime vuonna julkaistu geologinen tutkimus ehdotti havainnon kertoneen pikemminkin maa-aineksen vyörymisestä.

Italialaistutkijat analysoivat Marsis (Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding) -tutkan kolmen vuoden aikana keräämää dataa järvihavainnon vahvistamiseksi. Vuosina 2012-2015 tehdyt havainnot kertovat, että tutkan lähettämät aallot läpäisivät napajäätikön, mutta heijastuivat voimakkaasti takaisin jään alla sijaitsevasta vedestä.

Leicesterin yliopiston planetaarisen tieteen professori John Bridgesin mukaan todisteet ovat vakuuttavat.

-Data on analysoitu huolellisesti. Löydölle on varmasti hyvä pohja.

Roma Tre -yliopiston tutkija Elena Pettinelli sanoi, ettei ole varmaa onko kyseessä järvi vai Marsin kallioperässä sijaitseva pohjavesialue. Jos kyseessä on avonainen vesialue, se voisi muistuttaa Etelämantereen suurinta jäätikönalaista järveä Lake Vostokia.

Myöskään veden syvyydestä ei ole tietoa, sillä tutkan lähettämät signaalit heijastuivat takaisin veden pinnasta. Tutkijat voivat ainoastaan sanoa syvyyden olevan ainakin metrin tai kaksi.

Veden löytyminen napa-alueelta on mielenkiintoista, sillä lämpötila jään alla on noin -68 astetta. Veden arvellaan pysyvän nestemäisenä kovan paineen sekä runsaan suolapitoisuuden ansiosta. Vedessä on tutkijoiden mukaan runsaasti magnesium-, kalsium- ja natriumyhdisteitä, joista käytetään nimeä perkloraatti. Näitä yhdisteitä on löydetty Marsista ennenkin.

Elämän edellytykset suolaisissa oloissa eivät ole kovin suotuisat, mutta järvi saattaa silti tarjota riittävät olot sopeutumiskykyisille mikrobeille. Mikrobien haasteena on vastustaa osmoosia, joka voi kuivata elävät solut imemällä niistä veden. Korkea suolapitoisuus onkin elämän kannalta kaksipiippuinen juttu – toisaalta se pitää veden nestemäisessä muodossa, mutta liian korkeat pitoisuudet ovat soluille haitaksi.

Lontoon Imperial Collegen tutkija Mark Sephtonin mielestä Marsissa elämä on maan alla, jos jossakin. Planeetan pinta nimittäin altistuu voimakkaalle säteilylle.

-Kunhan tarjolla on jonkinlainen energianlähde ja ravinteita tai raaka-aineita, elämä on mahdollista.

Jotta maanalaista järveä päästään tutkimaan lisää, täytyy tekniikan kehittyä. Roberto Orosein mukaan tarvitaan lentävä robotti, joka pystyy porautumaan 1,5 kilometriä paksun jään läpi. Tällä erää tutkijat jatkavat maanalaisten vesiesiintymien etsimistä. Heidän mukaansa ei ole mitään syytä olettaa, etteikö vastaavia esiintymiä olisi Marsissa lisääkin.