Asumisoikeusasunnoissa asuvat asukkaat ovat hämmästyneet Eric Hällströmin roolista parhaillaan käynnissä olevassa aso-lain muutoskeskustelussa. Hällström toimii Suomen Asumisoikeusasukkaat ry:n puheenjohtajana ja on ollut aktiivisesti julkisuudessa.

Varsinais-Suomen aso-asukkaat kyseenalaistavat Hällströmin roolin aso-asukkaiden edustajana tänään julkaisemassaan tiedotteessa.

- Se ei pidä paikkaansa, että hän edustaisi kaikkia aso-asukkaita. Hän ajaa pienen yhtiönsä asiaa, Varsinais-Suomen aso-asukkaiden edustaja Riikka Lehtismäki sanoo Uudelle Suomelle.

- Hänen esiintymisensä julkisuudessa on herättänyt hämmennystä ja huolta meidän asukkaissamme. Ihmiset ovat kyselleet, onko heillä jotain pelättävää.

Lehtismäki toimii Varsinais-Suomen asumisoikeus oy:n (Vaso) asukaskuntaa edustavan yhteistyöelimen puheenjohtajana. Vason 100 kiinteistön asunnoissa asuu noin 5 000 ihmistä.

Lehtismäki sanoo, että asukkaat ovat katsoneet tarpeelliseksi tulla julkisuuteen, sillä hänen mukaansa ainakin Vason asukkaiden mielipide aso-järjestelmästä on myönteinen.

- Hällström ajaa sitä, että asukkaiden yhdistyksille tulisi oikeus hallita näitä kiinteistöjä. Meidän mielestämme se, että kiinteistöjä hallitsee yritys, jonka omistus on hajautunut useisiin kohteisiin, palvelee asukasta paremmin, Lehtismäki tiivistää mielipide-eron.

Erityisen huolissaan Lehtismäki on siitä, että Hällström on saanut suuren mielipidevallan mediassa ja virkamieskunnassa. Muiden muassa Ylen MOT ja Uusi Suomi on kuullut Hällströmiä aso-asiaa koskien. Hänet myös kutsuttu eduskunnan ympäristövaliokunnan kuultavaksi uudistettavan aso-lain valmistelussa.

Uusi Suomi tavoitti Eric Hällströmin perjantaina. Hänen mielestään Varsinais-Suomen aso-asukkaita on johdettu harhaan.

- Yhtiöiden omistajat käyttävät hyväkseen asukkaita tekemään heidän likaisen työnsä. Se, että Saso (Suomen Asumisoikeus ry) ei edustaisi asukkaita, ei pidä paikkaansa.

Hällström sanoo, että julkisuudessa on tapahtunut väärinkäsitys siitä, mitä Saso ry itse asiassa ajaa.

Hällströmin yhdistyksen tavoite on se, että asumisoikeusjärjestelmän asunnot tulisi alistaa vuonna 1994 säädetylle laille asumisoikeusyhdistyksistä. Tämä laki on eri kuin vuonna 1990 säädetty laki asumisoikeusasunnoista.

- Tämän lain (1990) nämä firmat onnistuivat vesittämään viime hetkellä, Hällström sanoo.

Tähän vesittämiseen Hällström viittasi myös aiemmassa Uuden Suomen haaastattelussa. Saso ry:n puheenjohtaja Hällström haluaisikin erottaa näiden kahden lain mukaiset asumisoikeusjärjestelmät toisistaan jo terminologian tasolla: vuoden 1990 lain mukaista järjestelmää hän kutsuu "vuokra-asoksi" ja vuoden 1994 lain mukaista asumisoikeusjärjestelmää "todelliseksi asumisoikeusasumiseksi".

- Vason asukkaita on johdettu harhaan. Olen koko ajan puhut vuokra-ason ongelmista, Hällström tähdentää.

Hän vastaa Vason asukkaiden tiedotteeseen.

- Tämä vaatii kaksi kommenttia. Varsinais-Suomen aso-asukkaiden asema on turvatumpi, koska siellä on tämä kunnallinen omistustausta.

- Valitettavasti valtaosa, noin kolme neljästä asumisoikeusasunnosta on kolmen suuren rakennuttajayhtiön hallussa. Minun kritiikkini kohdistuu niihin, Hällström sanoo Uudelle Suomelle.