Kelan tilastoista voi päätellä, että asumistukimenot rikkoivat ennätyksiä myös viime vuonna, Kauppalehti kertoo.

Kelan tilastollisen vuosikirjan mukaan kaikki asumistukimenot ylittivät vuonna 2017 jo 2,0 miljardia. Niiden menneen kymmenen vuoden kasvu on ollut huomattavan rajua, sillä 1,0 miljardin euron tukiraja meni rikki vuonna 2006.

Vuoden 2014 jälkeen asumistukimenot ovat paisuneet noin 500 miljoonaa euroa, Kelan tilastot kertovat. Yleistä asumistukea sai vuonna 2017 yli 380 000 ruokakuntaa, kun viisi vuotta aiemmin sitä saavia ruokakuntia oli noin 180 000.

Kelan mukaan ”asumistukien piirissä” on 16 prosenttia väestöstä. Jos asumistukipotin kasvu on jatkunut saman tyyppisenä kuin tähän saakka, se asettui viime vuonna 2,1-2,2 miljardiin euroon.

”Voimme olla hyvinkin varmoja siitä, että asumistuen kasvu jatkui vuonna 2018”, arvioi Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita.

”Keinotekoiset vuokrat”

Vuokralaisten etuja valvova Vuokralaiset ry on huomannut, kuinka asumistukea maksetaan verovaroista yli 2,0 miljardia vuosittain. Tukimenot ovat kasvaneet, kun vapaarahoitteinen vuokra-asuminen on kallistunut.

Vuokralaiset ry lähtee siitä, että ”asumistuen avulla vuokrat saadaan pidettyä keinotekoisesti korkealla ja varmistettua omistajien tuotot.” Sen mukaan asumistuen jatkuva kasvu kertoo, että asumisen hintataso on kestämättömällä pohjalla eli liian kallista.

”Asumistuen kasvu on yhteiskunnalle kallis asia. Siihen voidaan vaikuttaa, kunhan päästään kiinni asumisen hintaan. Esimerkiksi kaavoitus heijastuu suoraan asumiskustannuksiin ja asumista säädellään niin monelta kulmalta, että se tulee väkisin kalliiksi”, Viita huomauttaa.

Viita uskoo, että asumistukikulut saadaan kuriin kohtuuhintaisella asuntotuotannolla. Vuokralaiset ry:n mukaan asumisen tukielementtejä ei pitäisi katsoa markkinaehtoisten toimijoiden voitontavoittelun näkökulmasta.

Myös toimeentulotukea

Kelan maksamia asumistukia ovat yleinen asumistuki, eläkkeensaajien asumistuki, opintotuen asumislisä ja sotilasavustuksen asumisavustus. Maksetusta asumistuesta noin 1,3 miljardia euroa on yleistä asumistukea.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta huomasi lokakuussa, kuinka asumistuen määrä on kasvanut merkittävästi. Lisäksi toimeentulotuella katetaan entistä enemmän asumismenoja, valiokunta summasi.

Yleistä asumistukea saavien osuus väestöstä vaihtelee maakunnittain. Prosenttisesti eniten asumistuen saajia on Keski-Suomessa, Pohjois-Karjalassa ja Pirkanmaalla. Suhteellisesti vähiten tukitalouksia on Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla.

Lue myös:

Kela maksaa köyhien asumistukia suoraan ay-liikkeen rahasampoon – Kojamolle vuosittain kymmeniä miljoonia

2,1 miljardin euron asumistuet syyniin – Raportti: Järjestelmä on uudistettava