Asuntomarkkinoilla tehdään yhä enemmän kauppoja uusista kohteista, joissa velan osuus on yli 70 prosenttia velattomasta myyntihinnasta. Useammassa kuin joka toisessa viime vuonna Oulussa, Tampereella ja Turussa myydyssä uudessa asunnosta velan osuus oli yli 70 prosenttia koko kaupasta, kertoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Atro Andersson blogissaan.

-Tampereella ja Oulussa suurten velka­osuuksien osuus on kasvanut vuodesta 2010 jopa 40 prosenttiyksiköllä, Andersson toteaa.

Hän tutki asuntokauppojen velkaosuuksia Tilastokeskuksen uusien osakeasuntojen hintatilaston sekä Kiinteistövälitysalan keskusliiton hintaseurantapalvelun avulla. Tilastojen avulla Andersson pyrkii pureutumaan siihen, miten laajalti asuntojen hinnoissa on "piilovelkaa", eli yhtiövelkaa. Hän tutki kauppoja, joissa lopullisesta hinnasta yli 70 prosenttia on yhtiön tai osakkaan velkaa.

-Suurten velkaosuuksien osuus kaikista velka­osuuksista on aineiston perusteella kasvanut vuodesta 2010 selvästi koko maassa. Tampereella ja Oulussa suurten velka­osuuksien osuus on kasvanut vuodesta 2010 jopa 40 prosenttiyksiköllä, Andersson kirjoittaa.

Oulussa, Tampereella ja Turussa siis jo yli puolet velka­osuuksista oli vuonna 2017 vähintään 70 prosenttia myytyjen uusien asuntojen velattomista myynti­hinnoista. Tilastokeskuksen yliaktuaari huomauttaa, että Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla osuudet ovat muita suuria kaupunkeja pienemmät.

-Tämä selittyy mahdollisesti sillä, että pääkaupunki­seudulla suuret velkaosuudet ovat prosentuaalisesti hieman pienempiä, mutta euromääräisesti suurempia asuntojen hintaeron takia. […] Vuonna 2017 suurten velkaosuuksien osuus oli Helsingissä ja Espoossa noin 30 ja Vantaalla noin 40 prosenttia, Andersson toteaa.

Suuret velkaosuudet liittyvät Anderssonin mukaan lähes kaikkialla Suomessa yksiöihin ja kaksioihin. Oulussa, Tampereella ja Turussa suuret velkaosuudet liittyvät noin 80-prosenttisesti yksiöiden ja kaksioiden kauppoihin.

-Turussa, Tampereella ja Oulussa noin 80 prosenttia suurista velkaosuuksista kohdistuu yksiöihin ja kaksioihin. Näissä kaupungeissa myös suurten velkaosuuksien osuudet ovat tarkastelukaupungeista suurimmat.

Hän arvioi, että luvuissa voi näkyä asuntosijoittajien aktiivisuus.

-Aineistosta ei pysty suoraan päättelemään, onko asunnon ostanut sijoitusyhtiö, yksityinen asuntosijoittaja, vai onko asunto ostettu omaan käyttöön. Voi olla, että suuret velkaosuudet kohdistuvat erityisesti sijoitusasuntoihin, Andersson pohtii.

Arviossaan hän viittaa Pellervon Taloustutkimuksen asuntomarkkinaennusteeseen, jonka mukaan asuntosijoittajat keskittyvät nyt hankkimaan yksiöitä ja kaksioita kasvukeskuksista. Hypoteekkiyhdistys taas on arvioinut, että juuri asuntosijoittajat käyttävät suuria yhtiölainaosuuksia.