Valtiovarainministeriön ylijohtaja Leena Mörttisen työryhmän ehdotuksen viesti on selvä: Nyt pitää toimia kotitalouksien velkaantumisen hillitsemiseksi. Taustalla on suomalaisten kotitalouksien velkaantuminen historiallisen suureksi.

Suomalaisten velkaantumisaste on noussut 129 prosenttiin. Luku kertoo, kuinka paljon kotitalouksilla on velkaa suhteessa niiden tuloihin.

Nopeasta velkaantumisen kasvusta kertoo se, että esimerkiksi vuonna 2000 kotitalouksien velkaantumisaste oli 65,5 prosenttia.

Työryhmä ehdottaa, että kotitalouden kaikkien luottojen määrä saisi olla enintään 4,5 kertaa kotitalouden vuotuisten bruttotulojen verran, kun kotitalous hakee uutta luottoa.

Laskennassa otettaisiin huomioon uusi laina, aiemmat lainat sekä osuus taloyhtiölainasta.

Otetaan esimerkki: Aviopari hakee asuntolainaa yhteisvastuullisesti. Haettavan lainan määrä on 200 000 euroa. Toisen puolison vuotuiset bruttotulot ovat 25 000 euroa ja ja toisen 40 000 euroa.

Toisella puolisolla on 3 000 euron luottokorttilimiitti. Toisella taas on ennestään opintolainaa 15 000 euroa sekä 5 000 euron luottokorttilimiitti. Muita velkaosuuksia tai velkoja heillä ei ole.

Asuntolainaan sovellettavaksi velkasuhteeksi tulisi näin ollen 3,43, mikä jäisi alle työryhmän ehdottaman 4,5.

Kiristyksiä ehdotetaan myös taloyhtiölainoihin. Työryhmän ehdotuksen mukaan taloyhtiölainaa saisi olla enintään 60 prosenttia myytävien asuntojen velattomasta hinnasta.

Viime vuosien rakennusbuumi on näkynyt taloyhtiölainojen kasvuna. Nykyään on yleistä, että uuden asunnon hinnasta yli 70 prosenttia on taloyhtiölainaa.

Selkeä kiristysehdotus on myös se, että lyhennysvapaita saisi olla viiteen vuoteen asunnon valmistumisesta. Tähän mennessä on ollut tyypillistä, että uuden asunnon ostaja ei lyhennä taloyhtiölainaa 2–3 vuoteen asunnon valmistumisesta.

Työryhmä kiinnittää myös huomiota takaisinmaksuaikaan. Se saisi ehdotuksen mukaan olla enintään 25 vuotta. Yli 26 vuotta kestävien asuntolainojen määrä on ollut viime ajat hienoisessa kasvussa.

”Ehdotuksemme eivät kiristäisi merkittävästi asuntoluotonantoa nykytilanteessa. Meidän pitää kuitenkin varautua siihen, että markkinat voivat ylikuumentua”, työryhmän puheenjohtaja Leena Mörttinen sanoo.

Valtiovarainministeriö lähettää ehdotukset lausuntokierrokselle tänään tiistaina. Lausuntoaika päättyy 29. marraskuuta.