”Merkillä osoitetaan, että ajoneuvolla ja raitiovaunulla on väistettävä ajorataa pyörätien jatkeella ylittävää polkupyöräilijää. Tällä merkillä varustettu pyörätien jatke on aina rakenteellisesti korotettu”, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom verkkosivuillaan.

Autoliiton tiedotteen mukaan uusi liikennemerkki muuttaa olennaisesti autoilijan ja pyöräilijän ajojärjestystä paikassa, jossa risteävä pyörätie ylittää ajoradan.

”Autoilijalle oman haasteensa tuo se, että uusi väistämismerkki muistuttaa erehdyttävästi suojatien merkkiä”, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen huomauttaa.

Kesäkuun alusta lähtien pyörätien jatke maalataan vain niissä tapauksissa, joissa väistämisvelvollisuus ajorataa ylittäviä pyöräilijöitä kohtaan on osoitettu liikennemerkillä tai risteyksessä on liikennevalot. Siirtymäsääntö mahdollistaa Autoliiton mukaan tästä poikkeavat merkintätavat vielä kahden vuoden ajan lain tultua voimaan.

”Sen enempää pyöräilijän kuin moottoriajoneuvon kuljettajan ei pidä silti jatkossakaan liiaksi luottaa tiemerkintöihin vaan muodostaa käsitys väistämisvelvollisuudestaan liikennevalojen, -merkkien ja -sääntöjen avulla.”