Autoliiton mukaan mahdollisen Pisararadan rahoitus voi vaikuttaa haitallisesti tiemäärärahoihin. Jos valtio sitoutuu Pisararata -hankkeeseen,