Yksityisautoilijoita edustavan Autoliiton toimitusjohtajan Pasi Niemisen mukaan tiemaksuissa hyötyjiä olisivat isolla autolla vähän ajavat, uusien autojen ostajat ja autokauppa.

Kärsijöitä olisivat Niemisen mukaan halvalla autolla paljon ajavat ja ne, joilla ei ole vaihtoehtoa autoilulle.

Shellin hallituksen puheenjohtajan Jorma Ollilan vetämä, liikenne- ja viestintäministeriön alainen työryhmä pohtii tiemaksujärjestelmän käyttöönottoa.

Yksi työryhmän pohtimista vaihtoehdoista eli skenaarioista on tiemaksun määräytyminen ajoajan, -paikan, -tavan sekä ajoneuvon tyypin mukaan. Tämä vaihtoehto vaatisi teknistä järjestelmää, jolla ajon seuranta olisi mahdollista.

Niemisen mukaan on syytä pohtia, miksi nykymallia, eli ajoneuvoveron, autoveron ja polttoainemaksun yhdistelmää pitäisi muuttaa.

Polttoainemaksun kautta nykyjärjestelmässä on Niemisen mukaan jo nyt mahdollisuus vaikuttaa maksuihin kulutustaan vähentämällä. Lisäksi esimerkiksi pysäköinnin hinta rajoittaa omalla autolla liikkumista esimerkiksi Helsingin keskustassa jo nyt.

– Meillähän on sitä kautta jo nyt ruuhkamaksut, Nieminen sanoo.

Lisäksi nykyjärjestelmä on Niemisen mukaan valtion kannalta hyvä, koska sen tuotto on tasainen ja varma. Niemisen mukaan yksi vaihtoehto olisikin polttoaineveron korotus. Se olisi ympäristövero, johon ajomäärä vaikuttaa.

Niemisen mukaan on kuitenkin melko mahdotonta, että työryhmä päätyisi esittämään polttoaineveron korottamista.

– Kysyimme tätä jo työryhmän aloittaessa. On kuitenkin melko mahdoton ajatus, että kansainvälisen öljy-yhtiön puheenjohtaja esittäisi enemmän veroja myymälleen tuotteelle, Nieminen sanoo viitaten Ollilan rooliin työryhmän johdossa.

”Ei ole vaihtoehto”

Liikenneministeriön liikenneneuvoksen Tuomo Suvannon mukaan polttoainemaksun korottaminen on kyllä mukana työryhmän raportissa, joka julkistetaan joulukuun loppuseminaarin jälkeen.

– Tämä on käsitelty raportissa ja todettu, että se ei ole vaihtoehto, Suvanto sanoo, mutta kieltäytyy avaamasta perusteluja ennen raportin julkistamista.

Sidonnaisuusväitteet ovat Suvannon mielestä hassuja.

– Jos Ollila ehdottaa tiemaksua, se on täsmälleen sama asia kuin jos hän ehdottaisi polttoaineveroa, sillä autoilu vähenee. Ollilan kannattaisi ehdottaa nykyjärjestelmän kiinteiden verojen säilyttämistä, jotka eivät vaikuta ajamiseen, Suvanto puuskahtaa.

Jos työryhmän tavoitteena on yksityisautoilun vähentäminen ja verojen kiristäminen, se pitäisi Niemisen mukaan sanoa julki.

Suvannon mukaan työryhmän tavoitteet ovat Suomen liikennepolitiikan mukaisia. Yksityisautoilun vähentäminen ei ole Suvannon mukaan tavoite sinänsä, mutta se voisi olla keino saavuttaa joitakin liikennepoliittisia tavoitteita.

– Jos haluat vähentää päästöjä, pitää vähentää liikennettä, jos haluat vähentää onnettomuuksia, pitää vähentää liikennettä, Suvanto sanoo.

Suvannon mukaan uudistusta voidaan arvioida tarkemmin sitten, kun työryhmän johtopäätökset on julkaistu. Hän kuitenkin toteaa, että työryhmä ei ole tavoitellut verotuksen kiristämistä vaan verojen keräämistavan muuttamista.

Romuttuuko yksityisyydensuoja?

Niemisen mukaan satelliittiseurantaan perustuva järjestelmä voisi tuoda mahdollisuuksia myös niille, jotka ovat kiinnostuneita ihmisten liikkumisesta. Tällaisia tahoja voisivat Niemisen mukana olla esimerkiksi poliisi, tulli, työnantaja, perhe tai jopa rikolliset.

– Kyllähän kaikki ovat kiinnostuneita siitä, missä ihmiset liikkuvat. Miten väärinkäyttö estetään, Nieminen kysyy.

Liikenneministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen on jo aiemmin kirjoittanut Savon Sanomissa, että yksityisyyden suojan tuhoutuminen on ”yleisimpiä heittolaukauksia”, joilla sateliittipaikannukseen perustuvaa tiemaksua kritisoidaan.

Pursiaisen mukaan tavallinen teleoperaattori kerää ja säilöö jo nyt ihmisten liikkeistä joka sekunti huomattavasti tarkempaa tietoa kuin tiemaksuja varten olisi tarvetta kerätä.