Autotuojat ry on lähestynyt lehdistöä tiedotteella päästömittauksista. Tiedotteen avulla halutaan tarkentaa, ettei eri mittaustapojen tuottamat erilaiset tulokset tarkoita, että auton valmistaja olisi vääristellyt päästömittausten tuloksia.

Tiedotteen mukaan julkisuudessa on viime päivinä useasti viitattu Guardianin uutiseen, jossa amerikkalainen kaupallisesti toimiva Emissions Analytics (EA) on mitannut autojen säänneltyjä päästöjä luonnollisissa ajo-olosuhteissa.

Autotuojat ry:n mukaan EA on, aivan oikein, kertonut, että sen mittaama päästötulos saadaan aivan erilaisissa olosuhteissa ja ajovastuksilla kuin mitä nykylainsäädäntö autoille määrää.1

On harhaanjohtavaa väittää autonvalmistajien huijaavan tai vääristelevän päästötiedoissaan, koska lainsäädännönmukaisissa, vakioiduissa laboratorio-olosuhteissa tehtyjen päästömittausten ja ulkona liikenteessä tehtyjen mittausten välillä on ollut eroja2, Autotuojat painottavat.

Näin etenkin siksi, että nykyisin ei ole olemassa mitään voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvaa luonnollisissa ajo-olosuhteissa tapahtuvaa testitapaa – niin Euroopassa kuin USA:ssa lainsääntöön perustuva päästömittaustapa perustuu laboratoriossa dynamometrillä ajettavaan mittaukseen.3

Ja kuten CO2-päästöt ja auton polttoaineenkulutus, myös säänneltyjen päästöjen määrä vaihtelee merkittävästi ajotavan, vastuksen ja olosuhteiden mukaan.

Autotuojat ry:n mukaan myös ICCT4 on mitannut hiljattain autojen NOx-päästöjä. Se kertoo tehneensä mittauksen niin ikään eri testillä kuin mikä Euroopassa voimassaoleva NEDC-päästötesti on.5

ICCT käytti mittauksessaan vasta valmistelussa olevaa WLTP-sykliä, joka poikkeaa massiivisesti nykyisin voimassa olevasta ja autonvalmistajia sitovasta NEDC-päästösyklistä (Euro 6).6 Tämän ICCT toi raportissa selvästi esiin. Maininta ei valitettavasti vain ole tullut kaikissa asiaa koskevissa uutisissa huomioitua.

Autoteollisuus on ICCT:n kanssa samaa mieltä myös siitä, että tulevaisuudessa lainsäädännöllä on pystyttävä asettamaan selvä testitapa myös luonnollisissa ajo-olosuhteissa tapahtuvalle päästöjen mittaamiselle. Myös mittauksen ajosykliä tulee muuttaa paremmin heijastamaan todellista auton käyttöä (kaupunkiajon osuus, vastukset, testioptimointi), Autotuojat toteaa.

Tähän suuntaan ollaankin liikkumassa muun muassa EU-komission valmisteleman Real Driving Emissions (RDE) ja YK:n valmistelussa olevan WTLP –päästötestin myötä. Tärkeää on kuitenkin, että autoteollisuudelle annetaan riittävä aika vastata uusiin vaatimuksiin.

Otsikoilla on annettu ymmärtää, että nyt olisi todistettu koko joukon autonvalmistajia jääneen kiinni päästötestin vääristelystä tai huijausohjelman käytöstä. On ymmärrettävää, että käsillä oleva päästöjen mittaukseen liittyvä kokonaisuus on laaja ja työläs hahmottaa, mutta pitäisimme hyvien journalististen periaatteiden mukaisena sitä, että ennen rankan syytöksen tekemistä uutisen tausta tarkistettaisiin, tai alkuperäislähteeseen tutustuttaisiin, Autotuojat ry päättää tiedotteensa.

Autotuojat ry.

1 EA teki mittaukset liikuteltavilla mittauslaitteilla tien päällä (PEMS= Portable Emissions Measurement Systems). USA:n virallinen laissa määritelty päästötesti tehdään laboratoriossa dynamometrillä ja tarkkaan määriteltyjen ajovastusten ja -nopeuden mukaisesti.2 EA ei väittänyt autovalmistajien huijaavan päästötiedoissaan, mutta ikävä kyllä monessa mediassa tällainen johtopäätös EA:n mittauksista/raportista tehtiin.3 Sellainen on toki tulossa mahdollisesti muutaman vuoden sisällä, mutta asia on vielä valmistelussa YK:ssa (WLTP).4 International Council on Clean Transport5 NEDC= New European Driving Cycle eli voimassa olevan lainsäädännön mukainen testisykli EU:ssa.6 WLTP = World Light vehicle Test Procedure. Testissä on nykyistä NEDC-sykliä enemmän kaupunkiajoa (ts. kiihdytystä ja jarrutusta), se on kestoltaan pidempi ja se ajetaan suuremmilla maksiminopeuksilla ja ajovastuksilla.

Tilaa tästä Autotodayn ilmainen uutiskirje.