Autoverolain muutoksenhakua koskevat säännökset muuttuvat toukokuun ensimmäinen päivä. Lainmuutoksen jälkeen veron määräämistä tai palauttamista koskevaan päätökseen on ensin haettava muutosta oikaisuvaatimuksella, ja vasta siitä annettuun päätökseen voi hakea muutosta valittamalla.