SAK on työntekijäpuolen keskusjärjestöistä tyytymättömin hallituksen kehysriihen päätöksiin. Kuitenkin se sekä etenkin muut keskusjärjestöt löytävät hallituksen päätöksistä kehuttavaakin.

Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK katsoo, että hallituksen tänään tekemät kehysriihipäätökset kasvattavat työelämän epävarmuutta ja heikentävät työntekijöiden suojaa. Hallitus päätti helpottaa työttömien nuorten työsuhteiden perusteettomia määräaikaisuuksia ja henkilöperusteista irtisanomista. Lue lisää: Hallitus lisää työnantajien valtaa: Irtisanominen helpottuu – tavoitteena helpottaa työllistämistä

SAK:n mielestä nämä kehysriihen päätökset asettuvat ”osaksi jatkumoa, jossa hallitus toistuvasti lisää epävarmuutta työelämässä”. Jo aiemmin hallitus on pidentänyt koeaikaa ja lyhentänyt takaisinottovelvoitetta, SAK toteaa.

– Palkansaajat tekivät osansa talouden kääntämisessä kasvuun hyväksymällä raskaan kilpailukykysopimuksen. On kohtuutonta sen jälkeen vielä lisätä työntekijöiden epävarmuutta heikentämällä työsuhdeturvaa, johtaja Annika Rönni-Sällinen sanoo tiedotteessa.

Hallituksen esittämä irtisanomissuojan heikentäminen koskee pieniä yrityksiä ja määräaikaisuuksien lisääminen alle 30-vuotiaita työttömiä.

– Sääntelyn eriyttäminen työntekijän iän ja yrityksen koon mukaan monimutkaistaa lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä. Sen lisäksi se on pohjimmiltaan epäreilua: kaikki ansaitsevat saman suojan työmarkkinoilla iästä ja yritysten koosta riippumatta, Rönni-Sällinen sanoo.

SAK on tyytymätön myös siihen, että sen kiivaasti vastustama aktiivimalli pysyy voimassa ja pääpiirteiltään entisellään.

Toimihenkilöiden STTK puolestaan katsoo, että hallituksen kehysriihessä tekemät päätökset osaamisen vahvistamiseksi ja työllisyyden edistämiseksi ovat oikean suuntaisia.

– Aktiivimallin aktiivisuuskriteerit järkevöityivät, esimerkkinä tästä on ammattiliittojen tarjoaman koulutuksen hyväksyminen aktiivisuustoimeksi, STTK:n ekonomisti Antti Koskela kiittää.

STTK on tyytyväinen siihen, että työaikalakiin ei sisällytetty paikallisen sopimisen laajentamista. Sen yksilöperusteisen irtisanomisen helpottamiseen sekin on tyytymätön.

– Työntekijän asema on aina työnantajaa heikompi. Tämä lisää työntekijöiden epävarmuutta, Koskela toteaa.

Päätös helpottaa määräaikaisuuksia alle 30-vuotiailla työttömillä on STTK:n mielestä ”eriarvoistava ja syrjivä”.

– Se heikentää entisestään nuorten ikäluokkien epävarmaa asemaa työmarkkinoilla ja sotii sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta vastaan.

Myös korkeasti koulutettujen Akava katsoo, että hallituksen kehysriihipäätökset ”ansaitsevat kiitosta, sillä ne tähtäävät työllisyysasteen parantamiseen ja osaamisen lisäämiseen”. Aktiivimalliin tehdyt korjaukset ovat Akavan mielestä myönteisiä.

– Pidämme tervetulleena, että jatkossa aktiivisuusvelvoite on mahdollista täyttää osallistumalla muidenkin kuin työvoimaviranomaisen järjestämiin palveluihin. Ammattiliitot ja niiden perustamat työllistymisyhdistykset järjestävät työllistymisen tueksi laadukkaita palveluja, sanoo puheenjohtaja Sture Fjäder.