Sanasota Metsäteollisuuden ja Paperiliiton välillä on jo laajentunut keskusteluun koko työmarkkinamallista.

Metsäteollisuuden työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén vastaa kovin sanakääntein Paperiliiton puheenjohtajan Petri Vanhalan arvioihin vientivetoisen työmarkkinamallin näkymistä.

Hollmén kommentoi asiaa Kauppalehdelle ennen kuin Paperiliitto, Teollisuusliitto ja Ammattiliitto Pro ilmoittivat työtaistelutoimista.

Lue lisää:

Hollménin mielestä ammattiyhdistysliike vaarantaa vientivetoisen palkkamallin, jos sopimuksen ehdoksi asetetaan kustannuskilpailukykykehityksen rampauttaminen.

”Vientivetoinen palkkamalli ei vaarannu sillä, että työantajaliitot pyrkivät puolustamaan kustannuskilpailukykyä”, Hollmén sanoo.

Paperiliiton Vanhala arvioi perjantaina, että neuvotteluissa työaikaa pidentäneet kiky-tunnit tekevät tilanteen todella vaikeaksi.

Paperiliitolla kenkä hiertää siitä, että liitolle tarjotaan nyt jotain muuta kuin Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton päänavaussopimuksen korotustasoa ja kiky-tuntien poistumista. Erimielisyys on niin sanotusta yleisestä linjasta.

Vanhalaa huolestuttaa tätä ja seuraavia työmarkkinakierroksia ajatellen, mitä tapahtuu vientivetoiselle työmarkkinamallille eli niin sanotulle Suomen mallille, jota Metsäteollisuus ja Paperiliitto ovat itsekin ajaneet. Vanhala katsoo lähtökohtana olevan kierroksen päänavauksen kunnioittamisen.

”Nyt käännetään takki”, Vanhala sanoi perjantaina Kauppalehdelle.

Lue seuraavaksi:

Metsäteollisuuden Hollménin mielestä työmarkkinakierroksen yleisen linjan määrittävä päänavaus tulee keskeisten vientialojen sopimusten kustannusvaikutuksesta kokonaisuutena.

”Vientimalli ei tarkoita sitä, että yksi vientiliitto tekee muiden työehtosopimukset. Olemme liittokierroksella. Kysymys on siitä, että kun vientiin syntyy riittävän laaja avaus, kustannusraamin pitää kestää läpi koko kierroksen”, Hollmén sanoo.

Hän alleviivaa, että kyse on kustannusraamista, ei työehtosopimusten sisällöstä.

”Eihän tässä tupoa tehdä”, Hollmén sanoo.

Neuvottelut auki laajasti

Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden viikko sitten syntynyt kierroksen päänavaussopimus on 25 kuukauden mittainen ja se nostaa palkkoja sopimuskauden aikana yhteensä 3,3 prosenttia. Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton sopimuksessa kiky-tunteja ei ole.

Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja arvioi aiemmin tällä viikolla, että jos työmarkkinakierroksen muut sopimukset noudattelevat kierroksen päänavauksen kustannustasoa, Suomen kustannuskilpailukyky pysyy tämän ja ensi vuoden aikana suurin piirtein ennallaan.

Vientialojen neuvotteluja on tällä viikolla käyty useilla sopimusaloilla teknologiateollisuudessa, metsäteollisuudessa ja kemianteollisuudessa.

Pahiten hiertävä asia on hyvin tuttu: työaikaa pidentäneet kiky-tunnit ja niiden kustannusvaikutus. Työantajapuoli haluaa kiky-tunnit säilyttää ja työntekijäpuoli haluaa ne pois.

Aikoinaan Teknologiateollisuus Teollisuusliitto sopivat kiky-tunneista allekirjoituspöytäkirjalla, jonka Teollisuusliitto irtisanoi viime vuoden loppuun. Monilla muilla aloilla kiky-tunnit ovat työehtosopimuksen sisällä, niin myös Paperiliiton sopimuksessa.

Neuvoteltavana on paljon sopimuksia, joissa kiky-tunnit ovat olleet työehtosopimuksen sisällä. Seuraavaksi syntyvissä sopimuksissa onkin isot panokset, sillä ne osaltaan antavat osviittaa ratkaisuihin kiky-tunneista myöhemmin työmarkkinakierroksella.

Lue lisää: