Ammattiliitto Pron edustajiston mukaan tulevalla työehtosopimusten neuvottelukierroksella on turvattava ostovoiman kehitys ja löydettävä ratkaisut kilpailukykysopimukseen kirjattujen heikennysten poistamiseksi. Pron edustajisto linjaa lisäksi, että tulevan hallituksen on kehitettävä työelämää uudistamalla yhteistoimintalaki sekä toteuttamalla perhevapaauudistus.

Pron edustajisto painottaa, että kilpailukykysopimuksessa työnantajamaksuja siirrettiin noin 1,7 miljardia euroa työnantajilta palkansaajille, työaikaa pidennettiin 24 tuntia vuodessa, julkisella sektorilla leikattiin lomarahoja, ja vuodeksi 2016 sovittiin palkkoihin nollakorotukset.

”Palkansaajat ovat tehneet osansa yritysten kilpailukyvyn eteen. Ilmaisen talkootyön aika on ohi. Tuottavuuskehityksen kannalta on tärkeää, että yritykset tekevät oman osuutensa tuottavuuden parantamiseksi. Yritysten investointien taso ei ole kehittynyt Suomessa riittävällä tavalla. Tämä koskee sekä aineellisia että aineettomia investointeja”, Pron tiedotteessa huomautetaan.

Pron edustajisto katsoo, että hallitusohjelmassa on panostettava osaamiseen, erityisesti työurien aikaisen oppimisen osalta.

Lisäksi edustajisto vaatii, että työelämän tasa-arvon lisäämiseksi tulevan hallituksen on toteutettava perhevapaauudistus. Pron edustajiston mukaan uudistus on toteutettava niin, että uudistuksen myötä perhevapaat jakautuisivat tasaisemmin vanhempien välillä.

”Myös perheiden monimuotoisuus on huomioitava perhevapaauudistuksessa. Hallitusohjelmaan on tultava myös konkreettisia toimenpiteitä palkkatasa-arvon edistämiseksi. Myös nollatuntisopimuksien rajoittamista on edistettävä.”

Lue myös: Nyt tuli karu lista Antti Rinteelle: ”Tehtävä samansuuruisia uudistuksia kuin Sipilä teki”