Vuokra-asuntoyhtiö VVO:n hallituksessa istuva Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi ei näe juuri mitään pohjaa arvostelussa, joka kohdistuu ay-liikkeen VVO:sta nostamiin osinkotuloihin ja voittojen sekä vuokratason nousuun.

– Me investoimme yli sata miljoonaa euroa vuosittain asuntoihin. Ja se, mikä vaikuttaa todella vuokratasoon, on se, että asuntotuotantoa lisätään, Harjuniemi sanoo Uuden Suomen haastattelussa.

Ammattiliitot omistavat yli 60 prosenttia VVO:sta. Ay-liikkeen vuokrabisnestä arvosteli keskiviikkona Yle artikkelissaan, ja arvosteluun ”kohtuuttomista vuokrankorotuksista” yhtyi Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki.

– Minusta omistajat eivät toimi oikein yrityksessä. Monet asukkaat lienevät liittojen jäseniä, Arhinmäki kirjoitti Twitterissä.

Sanotaan, että VVO:n korotetut vuokrat valuvat osinkoina ay-liikkeen taskuun. Miten kommentoitte arvostelua, Matti Harjuniemi?

– Niinpä tietenkin. Tendenssi on se, että kun ay-liike sattuu osaltaan omistamaan tätä yhtiötä niin se on sitten huonoa ja moraalitonta, vastaa Harjuniemi.

Ylen mukaan VVO:n omistajilleen jakamat osingot ovat viisinkertaistuneet vuodesta 2008 ja nousivat viime vuonna 22 miljoonaan euroon, mikä on noin kolmannes yhtiön voitosta. Paavo Arhinmäki huomautti, että monet vuokra-asukkaat lienevät liittojen jäseniä. Onko VVO:n toimintapolitiikka ay-liikkeen jäsenten edun mukaista?

– Paavon ja vasemmistoliiton täytyy hankkia osakkeita ja tulla sitten puhumaan, Harjuniemi toteaa.

Ette itse näe nousseissa vuokrissa ja osingoissa ongelmaa?

– Toimiiko VVO laittomasti? Missä kohtaa sen on todettu toimivan moraalittomasti? Harjuniemi vastaa.

Hän kehottaa ottamaan selvää siitä, millaisia tuloksia VVO saa asiakastutkimuksissaan ja -kyselyissään.

– Ihmettelen sitä, että omistajat joutuisivat häpeilemään yritystä, joka toimii erittäin hyvin, hän sanoo.

VVO:n arvostelu liittyy siihen, että kyseessä on alun perin yleishyödyllinen osuuskunta. Viime vuosina yhtiön voitot ovat nousseet, asuntojen vuokrien samalla noustessa ARA-asunnoissa lähelle markkinahintoja, Yle kertoo Kiinteistötiedon selvitykseen viitaten.

Harjuniemi ihmettelee tähän liittyvää keskustelua moraalista.

– Eikö yhtiöllä, joka toimii lähes täysin markkinaehtoisessa tuotannossa, saisi kapitalistisessa yhteiskunnassa olla minkäänlaista pyrkimystä tulokseen? Aiheuttaako se, että omistajina ovat eläkeyhtiöt ja ammattiliike, sen, että yhtiön täytyisi ikään kuin subventoida muiden asumista, Harjuniemi kysyy.

Se on kaiketi ay-liikkeen ja muiden omistajien määriteltävissä. Te ette koe tarvetta pitää VVO:ssa kiinni mistään kohtuullisen hintaisen vuokra-asumisen periaatteesta?

– Kyllä siellä on kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, mutta se on määrittelykysymys. Jos mietitään esimerkiksi sitä, miten vuokriin todellisuudessa vaikutetaan, miten vaikuttavat kaupungit ja asuntotuotannon alimittaisuus – mihin VVO koittaa omalta osaltaan vaikuttamaan rakennuttamalla toista tuhatta asuntoa vuosittain – niin kummallista on, että yksi toimija vuodesta toiseen vedetään maalitauluksi, Harjuniemi sanoo.

Hän huomauttaa, että VVO:n omakustannusvuokrat ovat viranomaisen valvonnassa eikä huomautuksia ole tullut. Valtion Arava- ja korkotukirahoituksella rakennetuissa kohteissa tulee noudattaa niin sanottua omakustannevuokraa, eli kohteilla ei saa tehdä voittoa.

– Niillä [vuokrankorotuksilla] pyritään varautumaan korjauksiin ja lainojen maksuun. Sitä paitsi tuetusta tuotannosta ei juuri oteta voittoa ulos. Jakokelpoinen tulos, josta otetaan osinkoina osa ulos, syntyy vapailta vuokramarkkinoilta.

Harjuniemen mielestä arvostelijat ovat päättäneet, että ay-liike ja VVO ovat ”konnia”.

Mutta eiköhän arvostelun takana ole nimenomaan ajatus siitä, että ay-liike ei olisi ”konna”, ja tämä näkyisi myös VVO:n toiminnassa ja vuokrissa?

– Eikä varmasti olekaan [konna]. Me investoimme yli sata miljoonaa euroa vuosittain asuntoihin. Ja se, mikä vaikuttaa todella vuokratasoon, on se, että asuntotuotantoa lisätään, Harjuniemi toteaa.