Syksyn työehtosopimusneuvottelut ovat pahasti jumissa, kertoo Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen.

Neuvottelut ovat alkaneet kaikilla Pron suurimmilla sopimusaloilla, Teknologiateollisuudessa, Kemianteollisuudessa, Metsäteollisuudessa, ict- ja viestintäaloilla sekä finanssialalla. 120 000 jäsenen Pro neuvottelee kaikkiaan noin 75 työ- ja virkaehtosopimusta.

Malisen mukaan nyt tarvitaan työmarkkinakierroksen päänavaus ja se tarvitaan Teknologiateollisuudesta, jotta kattavuus on riittävä koko työmarkkinakierrosta ajatellen. Samasta pöydästä päänavaus on tullut edellisilläkin kerroilla.

Teknologiateollisuuden kanssa neuvottelevat Pron lisäksi Teollisuusliitto ja Ylempien toimihenkilöiden neuvottelukunta YTN. Malinen ei odota merkittävää etenemistä missään pääkysymyksissä missään muissa neuvottelupöydissä, ennen kuin päänavaus on tehty.

Kauanko vielä menee, että päänavaus saadaan?

”Nyt pyydät katsomaan sellaiseen kristallipalloon, jota minulla ei ole. Päänavaus voi tulla marraskuussa, se voi tulla joulukuussa, mutta se voi tulla myös vasta tammikuussa. Tätä ei ihan oikeasti pysty nyt ennustamaan. Tilanne jumittaa sen verran pahasti”, Malinen sanoo Uudelle Suomelle.

Malisen mukaan tällä hetkellä neuvottelupöydissä ”siivotaan pois” lähinnä pieniä teknisluonteisia asioita, kuten työaikalaista johtuvia tekstimuutoksia, jotka on päivitettävä työehtosopimuksiin. Isoista kysymyksistä ei hänen mukaansa edes keskustella, ennen kuin päänavaus on tehty.

Isoiksi kysymyksiksi Pron puheenjohtaja listaa kiky-tunnit, sopimuskauden pituuden sekä vuosittaisten palkankorotusten suuruuden. Hän muistuttaa, että pöydälle jäävät vielä palkankorotukset, vaikka kiky-tunteihin löytyisikin ratkaisu.

Malinen huomauttaa, että kiky-tunneista on sovittu eri työehtosopimuksissa eri tavalla ja joissakin sopimuksissa niitä ei ole ollenkaan. Hänen mielestään työmarkkinakierrokselta tarvittaisiin nyt yhteinen ratkaisu kiky-tunneista ihan kaikkien liittojen kesken.

”Se olisi järkevin ratkaisu. Koko meidän työmarkkinajärjestelmän kannalta olisi kaikkein paras ratkaisu, että se olisi yhdenmukainen kaikkien työpaikkojen ja sopimusten osalta. Jos tulee kovin paljon erilaisia ratkaisuja, se ei ollenkaan helpota työmarkkinoiden tai työelämän hajanaisuutta.”

Mikä sitten olisi Pron mielestä se paras ratkaisu kiky-kiistaan?

”Yhteneväinen ja paras ratkaisu on se, että kiky-tunnit siivotaan pois kaikista sopimuksista.”

Ylityökiellon jälkeen jatkotoimia?

Pron teknologiateollisuuden toimihenkilöt ovat parhaillaan ylityökiellossa, jonka on määrä päättyä kuluvan viikon lopussa. Ylityökiellon aikana tehdään töitä enintään säännöllisen työajan verran. Myös työhön liittyvät matkat tulee tehdä työaikana.

Malisen mukaan ylityökielto on vauhdittanut tes-neuvotteluja ainakin siinä mielessä, että Teknologiateollisuus halusi palata takaisin neuvottelupöytään katkaistuaan neuvottelut vuorostaan. Aiemmin Pro katkaisi neuvottelut heti alkuunsa, kun työnantaja iski pöytään poikkeuksellisen kovan listan vaatimuksia.

”Meillä on monta yritystä, joissa normaalityökuorman tekeminen on valitettavasti vuosien saatossa muodostunut sellaiseksi, että osa normaalista työkuormasta tehdään jatkuvilla ylitöillä, joten kyllä me tiedämme, että ylityökielto puree.”

Onko näköpiirissä tarpeita vauhdittaa neuvotteluja uusilla toimilla ylityökiellon päätyttyä?

”Sen joudumme arvioimaan aivan lähiaikoina. Jos neuvotteluissa ei tapahdu selkeää edistymistä, niin onhan se selvä, etteivät ammattiliitot tätä pattitilannetta ilman seurannaisvaikutuksia tule katsomaan kovin pitkään.”

Tänään jatkuvat Metsäteollisuuden neuvottelut ja torstaina Teknologiateollisuuden neuvottelut.

Kovia vaatimuksia työnantajilta

Pro on jo aiemmin kertonut julkisuuteen työnantajapuolen kovista vaatimuksista, nyt samaa kertoo moni muukin.

”Sitä viestiä tulee nyt usealta muultakin ammattiliitolta, että nyt ollaan hyvin poikkeuksellisen vyörytyksen edessä. Omalta osaltamme olemme kommentoineet sitä alusta lähtien.”

Esimerkiksi keskusjärjestö SAK toteaa tänään lähettämässään tiedotteessa, että työnantajien kovat esitykset tulehduttavat tes-neuvotteluja.

”Monella SAK:laisella alalla on jo käynnissä työehtosopimusneuvottelut, mutta niitä vaikeuttavat työnantajien esittämät rajut heikennykset työehtoihin. Työnantajat ovat esittäneet muun muassa työajan pidentämistä, lomarahan leikkaamista ja sairausajan palkan laskemista”, SAK totesi tiedotteessaan.

Malinen kuitenkin muistuttaa, että Pro on saanut neuvotteluissa myös vanhan hyvän neuvottelutavan mukaisia papereita joiltakin työnantajaliitoilta. Ne paperit eivät ole Malisen mukaan ylimitoitettuja. Esimerkkinä hän mainitsee Metsäteollisuuden.

”Metsäteollisuus on lähtenyt hyvin perinteisellä, järkevällä ja kohtuullisella tavalla liikkeelle. En tiedä, johtaako se maaliin ilman konfliktia puolin ja toisin, mutta ei siellä samanlaista vyörytystä ole ollut kuin monessa muussa pöydässä.”

Metsäteollisuus on siinä mielessä poikkeus suurten työnantajajärjestöjen joukossa, että se ei ole Elinkeinoelämän keskusliiton jäsen.