Liikenne- ja viestintäministeriö esittää yksityisten teiden käyttöä koskevia lakiuudistuksia. Lakiuudistus vaikuttaisi ulkopuolisten oikeuksiin käyttää yksityisteitä ainakin silloin, jos käyttö olisi toistuvaa tai jos se muuten lisäisi merkittävästi tien kunnossapitokustannuksia.

— Jatkossa ulkopuolisten tienkäyttö olisi lähtökohtaisesti luvanvaraista ja tällaisesta käytöstä voitaisiin periä maksu, ministeriö kertoo lakiesityksestä medialle lähettämässään tiedotteessa.

Tieosakkaat voisivat halutessaan sulkea tien ulkopuoliselta käytöltä tai rajoittaa sitä.

Luvanvaraisuus ja mahdollinen maksullisuus liittyy nimenomaan säännölliseen tai toistuvaan ulkopuolisten tienkäyttöön kuten oikaisuliikenteeseen. Ministeriön tiedotteen mukaan lupaa ei tarvittaisi ”sellaiseen satunnaiseen toimintaan, joka ei selvästi lisää tien kunnossapitokustannuksia”.

Uusi laki ei ministeriön mukaan myöskään vaikuttaisi yksityisteiden varrella asuvien henkilöiden tienpidosta johtuviin kustannuksiin, sillä peruslähtökohdat tiemaksujen, käyttömaksujen ja avustusten osalta on tarkoitus säilyttää. Ministeriö korostaa lisäksi, että jokamiehen oikeuksiin ei puututa lakiuudistuksen yhteydessä.

Päivitys klo 15.34: Liikenne- ja viestintäministeriö oikoo tätä Uuden Suomen uutista siltä osin, että yksityisen tien ylläpidosta vastaavat yksityiset henkilöt ovat aiemminkin voineet periä ulkopuolisesta tienkäytöstä käyttömaksua.

– Lakiluonnos ei muuta tätä tilannetta, mutta selkeyttää niitä periaatteita, jolloin käyttömaksua voidaan periä, ministeriö viestittää.

Muutos aiempaan lakiin on se, että jatkossa ulkopuolisen yksityistien käyttö olisi ”lähtökohtaisesti” luvanvaraista. Aiemmin lähtökohtana oli, että yksityisteitä voi käyttää vapaasti, ellei erillistä kieltoa anneta.

– Jatkossa käyttömaksua voisi periä kun käyttö ei ole vain satunnaista ja sen johdosta tien kunnossapitokustannukset kasvavat, ministeriö kertoo.

Ministeriön ylitarkastaja Kaisa Kuukasjärvi kertoo, että uudistuksella halutaan auttaa tieosakkaiden – yksityisteiden rakentamisesta ja ylläpidosta vastaavien yksityishenkilöiden – asemaa.

– Haluttiin selkeyttää periaatteita, jotta käyttömaksun periminen olisi helpompaa, Kuukasjärvi sanoo.

Esitys lähti lausuntokierrokselle

Ministeriön esitys yksityistielain kokonaisuudistuksesta lähti keskiviikkona lausuntakierrokselle. Esitettävällä lailla selkiytettäisiin eri osapuolten vastuita yksityisteiden rakentamisen, ylläpidon sekä rahoituksen suhteen.

Tiedotteen mukaan uudistuksen tavoitteena on tukea uuden elinkeinotoiminnan syntymistä ja ”turvata yksityisteiden varrella sijaitsevan asutuksen edellyttämä liikkuminen sekä elinkeinoelämän kuljetukset”.

– Lakiuudistuksella halutaan antaa edellytykset yksityistieverkon kehittämiselle ja ylläpidolle nykypäivän tarpeiden mukaisesti. Esitys parantaa luonnonvaratalouden ja muun elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä etenkin maaseudulla, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner kommentoi.

PÄIVITYS: Juttua päivitetty klo 15.40, koska alkuperäisesti versiosta puuttui tieto siitä, että maksuja voi periä nykyisinkin ulkopuolisilta käyttäjiltä. Myös otsikkoa muutettu samoin perustein.