Taksit eivät jatkossa enää joudu ajamaan tyhjinä takaisin esimerkiksi lentokentältä, jos hallituksen esittelemä liikennekaari toteutuu. Niin sanotun asemapaikkavelvoitteen lisäksi esityksessä luovuttaisiin myös lupakiintiöistä sekä autokohtaisesta taksiluvasta.

Liikenneministeri Anne Berner (kesk.) kertoi hallituksen suunnittelemista liikenneuudistuksista tiedotustilaisuudessaan maanantaina. Bernerin mukaan taksiliikenne tulee jatkossakin edellyttämään lupaa, mutta lupaa esitetään myönnettäväksi taksitoimintaa harjoittavalle yritykselle, kun se aiemmin on ollut auto- tai kuljettajakohtainen.

Lisäksi hallitus luopuisi taksilupien määräsääntelystä sekä lupakiintiöstä. Myöskään asemapaikkavelvoitetta ei esityksen toteutuessa enää olisi. Taksikuski saisi siis ottaa kyytiä mistä tahansa, ei vain toimipaikkakunnaltaan, Berner kertoi tilaisuudessa.

– Taksi ei enää ajaisi tyhjänä lentokentältä takaisin, vaan saisi ottaa kyytiä mistä tahansa. Se tarkoittaisi myös sitä, että jokainen meistä voisi saada taksin lennosta, niin kuin monessa muussakin maassa on mahdollista, Berner sanoi tiedotustilaisuudessaan.

Lisäksi hallitus esittää taksimatkan enimmäishinnan määrittelystä luopumista.

Taksikuskeilta edellytettäisiin jatkossakin ajo-oikeutta sekä puhtoisuutta liikennerikkomusten sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelyn yhteydessä syntyneiden rikosten suhteen.

Niin sanotussa liikennekaaressa luovuttaisiin myös joukkoliikenteen reittiliikenneluvasta ja kutsuliikenneluvasta. Toimien tarkoituksena on synnyttää kilpailua, yrittäjyyttä ja työpaikkoja sekä muun muassa edistää liikennepalveluiden digitalisointia.

Näin liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteessa todetaan kaavailuista taksiliikenteen suhteen:

”Taksiliikenteen yrittäjyyttä helpotettaisiin vaatimuksia keventämällä. Taksiliikennelupa tarvittaisiin yhä, mutta siitä tulisi ehdotuksen mukaan yrityskohtainen. Ajoneuvokohtaisesta luvasta ja kuljettajakohtaisesta luvasta luovuttaisiin. Taksinkuljettajalle asetettuja vaatimuksia kevennettäisiin, mutta matkustajaturvallisuudesta ja matkustajan suojasta ei tingittäisi.

Taksiyrittäjälle tulisi muutosten myötä lisää vapautta kehittää omaa toimintaansa kysynnän mukaan. Lupakiintiöistä luovuttaisiin ja asemapaikkavelvoite purettaisiin. Taksi voisi tulevaisuudessa näin esimerkiksi ottaa paluukyytiläisiä. Tämä joustavoittaisi ja tehostaisi järjestelmää ja helpottaisi toimintaa erityisesti haja-asutusalueilla.

Taksimatkan enimmäishintaa ei enää määriteltäisi. Tieto hinnasta tai hinnan määräytymisen perusteet olisi ilmoitettava ennen matkan alkamista selkeästi ja ymmärrettävästi. Palveluntarjoaja voisi kuitenkin päättää hinnoittelumallin.

Esteettömän kaluston ja matkustamisen saatavuus turvattaisiin tarvittaessa erityisryhmien tarpeista huolehtivilla sopimuksilla. Yhteiskunnan maksamissa kuljetuksissa tilaaja voisi asettaa niille haluamansa erityisehdot.”

Lisäksi hallituksen esitykseen sisältyy mahdollisuus suorittaa mm. pienimuotoista henkilökuljetusta (kuten Uber-kyytipalvelu) ilman toimilupaa:

”Palveluiden tarjonta erityisesti maaseudulla ja haja-asutusalueilla parantuisi kun ei-ammatilliselle pienimuotoiselle toiminnalle annettaisiin enemmän tilaa. Pienimuotoiselle henkilö- ja tavarakuljetukselle ei tarvittaisi enää toimilupaa. Tämän muutoksen myötä erilaiset kuljetuskokeilut ja uudet liiketoimintamallit tulisivat mahdollisiksi. Pienimuotoisen toiminnan rajana olisi maksimissaan 10 000 euron vuosittainen liikevaihto. Tulo olisi ansioverotuksen alaista.”