Linja-autoliitto on jättänyt liikenne- ja viestintäministeriölle 5,5 prosentin taksankorotusesityksen. Korotus koskee kaikkea lipputulopohjaista liikennettä Suomessa.

Linja-autoliiton Helsingin osaston bussiyritykset ovat erittäin huolissaan linja-autoalan kustannusten voimakkaasta kasvusta.

Vuoden 2007 alun tilanteeseen verrattuna polttoainekustannukset ovat nousseet liiton mukaan noin 35 prosenttia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yhden linja-auton polttoainekustannukset ovat kasvaneet lähes 7 000 euroa vuodessa.

Kustannukset ovat nousseet lisää viime päivinä, eli lippujen hinnankorotusesitys on tehty nykyistä alhaisempaan dieselin hintaan pohjautuen.

- Kyllä tämä aika masentavaa on. Tänään kuulin taas viiden sentin hinnankorotuksesta. Se meni jo yli kipurajan, sanoo linja-autoliiton Helsingin osaston puheenjohtaja, toimitusjohtaja Juhani Puro Ventoniemi Oy:stä.

Linja-autoliitto on esittänyt liikennepoliittisille päättäjille toistuvasti, että alan verorasitteita on kevennettävä tuotantokustannusten alentamiseksi ja siten matkalippujen hintojen pitämiseksi kilpailukykyisinä. Asia on parhaillaan esillä eduskunnassa, kun liikennepoliittisesta selonteosta on käynnissä asiantuntijakuuleminen ja keskustelu.

Nyt tehtävän hinnankorotuksen ulkopuolelle jää esimerkiksi pääkaupunkiseudun YTV:n pyörittämä paikallisliikenne.