Nykyaikainen dieselmoottori tuottaa noin 20 prosenttia vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin vastaava bensiinimoottori. Dieselmoottorit tuottavat kuitenkin enemmän typen oksideja ja terveydelle haitallisia pienhiukkasia kuin bensiinikäyttöiset, tehokkailla kolmitoimikatalysaattoreilla varustetut autot, selviää Ajoneuvohallintokeskus AKEn tutkimuksesta.

EU-lainsäädäntö ei toistaiseksi aseta tiukkoja raja-arvoja dieselmoottoriautojen typen oksidi- ja hiukkaspäästöille.

Jatkuva epäpuhtaalle ilmalle altistuminen lisää väestötasolla tarkastellen keuhkoinfektioita ja kuolleisuutta sekä lyhentää odotettavissa olevaa elinikää. Yhdyskuntailman epäpuhtauksien on arvioitu aiheuttavan Suomessa vuosittain 200-400 ennenaikaista kuolemaa. Vakavimmat haitat liittyvät nykytiedon mukaan etenkin pienhiukkasiin.

Tarkkaa syy-yhteyttä mihinkään pakokaasujen osaan ei kuitenkaan vielä ole pystytty osoittamaan, minkä takia on jouduttu tyytymään päästöjen kokonaismäärän rajoittamiseen. Hiukkasongelmat korostuvat erityisesti kaupungeissa.

Asiasta kertoo Automerkit.fi.