Työterveyslaitoksen mukaan dieselpakokaasuille työssään altistuvia on Suomessa noin 50 000. Altistuminen voi olla merkittävää esimerkiksi kaivoksissa, tunnelitöissä, tuotanto- ja varastohalleissa ja terminaaleissa, joissa käytetään dieselkoneita.

Dieselpakokaasut ärsyttävät silmiä ja hengitysteitä, ja voivat vaikuttaa keuhkojen toimintaan. Voimakas toistuva altistuminen dieselpakokaasuille on tutkimuksissa liitetty kohonneeseen riskiin sairastua keuhkosyöpään. Myös vaikutuksista sydän- ja verenkiertoelimistöön on saatu viiteitä, todetaan Työterveyslaitoksen tiedotteessa.

Tiedot käyvät ilmi Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden laatimasta, pohjoismaisen asiantuntijaryhmän vastikään julkaisemasta katsauksesta dieselpakokaasujen terveysvaikutuksista.

- Pakokaasualtistuminen jää työpaikoilla usein liian vähälle huomiolle, toteaa vanhempi asiantuntija Tiina Santonen Työterveyslaitoksesta.

- Altistumisen seurantaan ja hallintaan tulisi kiinnittää huomioita erityisesti kaivoksissa ja tunnelityömailla, joissa pitoisuudet voivat kohota hyvinkin korkeiksi.

Altistumisen vähentämisen on useita keinoja

Uusien hiukkassuodattimilla ja katalysaattoreilla varustettujen dieselkoneiden päästöt ovat selvästi aikaisempaa vähäisempiä. Altistumista voidaan vähentää moottorien säännöllisellä huollolla, tarpeettoman tyhjäkäynnin minimoimisella, ilmanvaihdon tehostamisella ja huolehtimalla työkoneiden hyttien tiiviydestä ja suodatinten kunnosta.

Dieselkoneita voidaan mahdollisuuksien mukaan myös korvata sähkö- tai kaasukäyttöisillä. Pakoputkeen kiinnitettävä pakokaasuimuri on hyvä vaihtoehto esimerkiksi dieselkoneiden huoltotöissä.

Tilaa tästä Autotodayn ilmainen uutiskirje.