Alkanut vuosi on saattanut olla hyvinkin ratkaiseva sen suhteen, säilyykö Suomessa järjestöjen valtaan perustuva työmarkkinajärjestelmä vai alkaako siirtymä kohti metsäteollisuuden kaltaista yrityskohtaista mallia.