Politiikan vauhtiviikon keskellä eduskunnassa kopautettiin keskiviikkona päätökset aiemmin linjatuista aktiivimallin leikkurin poistosta ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamisesta. Molempiin asioihin liittyvät esitykset olivat eilen toisessa käsittelyssä ja ne hyväksyttiin.

Varhaiskasvatuslain muutoksella palautetaan subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Vastaava muutos tehdään myös yksityisen hoidon tukea koskevaan sääntelyyn.

Työttömyysturvan aktiivimallista luovutaan puolestaan ensi vuoden alusta. Sen jälkeen työttömyysetuutta saavan henkilön aktiivisuutta ei enää seurata mallin mukaisesti eikä aktiivimalli leikkaa ensi vuoden alusta alkaen kertynyttä työttömyysetuutta. Jos työttömyysetuutta on aiemmin aktiivimallin perusteella alennettu, se palautuu normaalin suuruiseksi ensi vuoden alusta.

Muut työttömyysetuuksia saavien työnhakijoiden velvoitteet säilyvät ennallaan, eli työttömän työnhakijan tulee edelleen aktiivisesti hakea työtä ja koulutusta sekä osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin ja toimenpiteisiin.

LUE MYÖS: