Eduskunta on hyväksynyt toisessa äänestyksessään hallituksen esityksen työttömyysturvan keston lyhentämisestä.

Työttömyyspäivärahan kesto lyhenee 500 päivästä 400 päivään.

Niillä, joilla on vähemmän kuin kolme vuotta työhistoriaa, enimmäiskesto lyhenee 300 päivään. Enimmäiskesto säilyy 500 päivänä niillä työttömillä, jotka täyttävät työssäoloehdon 58 vuotta täytettyään.

Lisäksi omavastuuaikaa pidennetään viidestä päivästä seitsemään päivään, työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavaa korotettua ansio-osaa alennetaan ja pitkän työuran jälkeen maksettavista korotusosasta ja korotetusta ansio-osasta luovutaan.

– Korotetulla ansio-osalla korotettu ansiopäiväraha olisi kuukausitasolla uusilla laskentasäännöillä 2 000 euron palkasta 36 euroa alempi, 3 000 euron palkasta 65 euroa alempi ja 4 000 euron palkasta 143 euroa alempi, on hallitus kertonut vaikutuksista kansalaisiin.

Muutokset tulevat voimaan 1.1.2017.