Eduskunnan ”sote-valiokunnan” eli sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Anu Vehviläinen (kesk) muistuttaa blogissaan, että hoitoalan henkilöstömitoitus on vain yksi osa vanhustenhoidon uudistuspakettia.

LUE PUHEENVUOROSSA: Anu Vehviläinen: Henkilöstömitoitus ei yksin ratkaise

”Ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoituksen rinnalla on välttämätöntä muistaa vanhustenhoidon koko kuva ja muut parannustarpeet. Vanhuksista suurin osa asuu kotona ja heistä yli 70 000 tarvitsee kotihoitoa avukseen. Myös kotihoitoon tarvitaan lisää henkilöstöä. Kotona myös asuu aivan liian huonokuntoisia vanhuksia ja heidän paikkansa olisi kodin sijaan tehostetun palveluasumisen piirissä”, Vehviläinen kirjoittaa.

”Myös omaishoidon ja perhehoidon kehittäminen vaativat huomiota. Omaishoidossa erityistä syytä on jatkaa toimia, joilla hoitajien taakka voitaisiin keventää ja he saisivat yhteiskunnalta tarvitsemansa tuen. Perhehoitoa puolestaan tarjotaan varteen otettavaksi vaihtoehdoksi vielä sangen vähän, vaikka se olisi monelle vanhukselle hyvä ja inhimillinen hoitomuoto”, Vehviläinen jatkaa.

Hallituksen esitysluonnos hoitaja- eli vanhustenhoidon henkilöstömitoituksesta julkistettiin eilen tostaina. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) mukaan kyseessä oli työryhmän yksimielinen esitys. Kiuru vihjasi eduskunnan kyselytunnilla, että luonnokseen voi tulla vielä muutoksia.

Erityisesti oppositiopuolue kokoomus on hyökännyt luonnoksen sanavalinnan kimppuun. Luonnoksessa puhutaan henkilöstö-, ei hoitajamitoituksesta.

”Mitoitukseen laskettaisiin mukaan tarkoin määritellyt henkilöstöryhmät. Hoitavaksi henkilöstöksi katsottaisiin muun muassa sairaan- ja terveydenhoitajat, geronomit, fysio- ja toimintaterapeutit, lähi- ja perushoitajat, hoiva-avustajat, hoitoapulaiset ja sosionomit-AMK. Sen sijaan mitoitukseen ei voisi laskea välillistä työtä, kuten siivousta, ruuan valmistusta tai pyykinpesua”, Vehviläinen kirjoittaa.