Eduskunnan tietopalvelun tuore laskelma osoittaa, että pääministeri Juha Sipilän hallitus kasvattaa tuloeroja hallituskaudellaan vuosina 2015–2018.

Laskelma on oppositiopuolue Vasemmistoliiton tilaama ja se julkaistiin maanantaina. Kuten yllä näkyvä, Eduskunnan tietopalvelun julkaisema graafi kuvaa, hallituksen verojen ja etuuksien leikkaukset kasvattavat tuloeroja.

– Eniten kärsivät kaikista pienituloisimmat, Vasemmistoliitto huomauttaa.

Vuosien 2015–2018 päätösten vaikutusta kuvaava simulointi osoittaa neljän alimman tulokymmenyksen käytettävissä olevien tulojen vähentyvän hallituskaudella, kun vastaavasti kuuden ylimmän tulokymmenyksen tulot kasvavat. Laskelman mukaan hallituksen politiikka oli vuosien 2015 ja 2016 välillä lievästi tuloeroja supistavaa, mutta tämän jälkeen tuloerot ovat taas kasvaneet vuotta 2015 suuremmiksi.

Vasemmistoliitto ihmettelee sitä, että hallitus on perustellut etuusleikkauksia säästöillä, mutta on samalla leikannut tuloveroja yhteensä 1,5 miljardilla eurolla.

– Laskelma näyttää mustaa valkoisella, että hallituksen politiikka satuttaa eniten pienituloisia, joiden ostovoima heikkenee, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo tiedotteessa.

Eduskunnan tietopalvelun vertailu tehtiin valtioneuvoston tiedotteessa ja sen liitteissä mainittujen sekä aikaisemmin tiedossa olleiden vero- ja etuusperusteisten muutosten perusteella.

Laskelmassa on pyritty erottamaan lainsäädäntömuutosten vaikutukset esimerkiksi väestörakenteen muutoksista ja käyttäytymisvaikutuksista.

Myös kunnallisverojen ja sosiaalivakuutusmaksujen muutokset tulkittiin laskelmassa päätösperäisiksi muutoksiksi. Sen sijaan laskelmassa ei huomioitu välillistä verotusta, julkisia palveluja eikä esim. asiakasmaksuja, lääkekorvauksia ja päivähoitomaksuja.