Eduskunta on hyväksynyt uuden ilmastolain, jonka tavoitteena on, että Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Uudessa ilmastolaissa