EU-ministerivaliokunta ilmoitti torstaina iltapäivällä, että Euroopan komission ehdotus 750 miljardin euron elpymisrahastosta ei sellaisenaan ole Suomen hyväksyttävissä. Eduskunnassa keskusteltiin aiheesta torstaina alkuillasta.

Kimmo Kiljunen (sd) totesi sosiaalidemokraattien tukevan elpymisrahaston perustamista, muttei millä ehdoilla tahansa. Sdp:n mukaan kaikkien jäsenmaiden pitäisi vastata omasta taloudestaan, veloistaan ja julkisen taloutensa tasapainosta. Lisäksi rahaston pitäisi olla sdp:n mukaan olla muun muassa pienempi ja väliaikainen, ja sen pitäisi olla selvästi rajattu koronakriisin vaikutusten hoitamiseen. Sdp pitää myös suorien avustusten osuus on liian suuri, ja rahaston pitäisi olla lainapainotteinen. Sdp peräänkuulutti myös paketin kytkemistä oikeusvaltioperiaatteeseen.

Oppositiossa istuvan perussuomalaisten Jani Mäkelä taas penäsi hallitukselta määrittelyä sille, millainen lainapainotteisuus Suomen mielestä riittäisi.

Oppositiopuolue kokoomuksen puheenvuoron pitänyt Anne-Mari Virolainen kritisoi sitä, että hallitus kertoi kantansa 16, ja keskustelu aiheesta aloitettiin vain tuntia myöhemmin. Hallitus korosti riittävän julkisen keskustelun käymistä aiheesta.

”Eduskunta ei todellakaan voi muodostaa kantaa, jos hallituksen kanta ei ole tiedossa. Tämä käsittely tuntuu eduskunnan arvovallan vähättelyltä”, Virolainen sanoi.

Kokoomus suhtautuu Virolaisen mukaan ”rakentavan kriittisesti” komission esitykseen. Kokoomuksen mielestä EU-rahoituksen pitää olla muun muassa ehdollista ja välineiden tarkkarajaisia.

”Rahoitus pitää sitoa talouden rakenteiden uudistamiseen, kilpailukyvyn parantamiseen, oikeusvaltioperiaatteeseen ja kestäviin investointeihin”, Virolainen sanoi.

Kokoomuksen mukaan rahaston pitäisi myös olla osa EU-budjettia.

Kritiikkiä hallitukselle kokoomus antoi myös siitä, että kokoomuksen mielestä Suomi ei lobannut ennen komissiota ennen kuin tämä antoi esityksensä.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) kiisti, että Suomi olisi vain odotellut tumput suorina.

Hallituspuolue keskustan Antti Kurvinen sanoi, että suoriin tukiin pitää suhtautua todella kriittisesti. Keskusta ei voi hänen mukaansa hyväksyä toimia, jotka vaarantaisivat Suomen budjettisuvereniteetin tai rahoitusaseman.

”Keskustan mielestä Euroopan talous ei missään tilanteessa voi nousta tukipaketeilla, vaan Eurooppa nousee vain työllä, yrittämisellä ja yhteisillä tulevaisuuspanostuksilla”, Kurvinen sanoi.

Vihreiden Satu Hassi totesi myös Suomen tarvitsevan elvytystä, ei vain eteläinen Eurooppa. Vihreät pitää perusteltuna, että elvytyspaketti on mittava, koska vastaavaa kriisiä ei ole ennen nähty.

”On tärkeää, että rahoitus sidotaan oikeusvaltioperiaatteeseen, mitä useat eduskuntaryhmät ovat korostaneet”, Hassi sanoi.

Vihreät suhtautuvat hänen mukaansa esitykseen rakentavan myönteisesti, vaikkakin hiottavaa on.

”Vihreät suhtautuvat myönteisesti siihen, että tulevaisuusinvestointeihin kerätään rahaa verottamalla haitallisia asioita, kuten hiilidioksidipäästöjä samoin perustein koko Euroopassa.”

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) totesi eduskuntaryhmien puheenvuoroissa nousseen esiin samansuuntaisia huolia kuin hallituksella. Hänestä on tärkeää, että asiasta keskustellaan niin Suomessa kuin laajemminkin Euroopassa.