Eduskunta hyväksyi keskiviikkona niin sanottuun liikennekaareen liittyvän lakiesityksen, jota yleisesti pidetään niin vaikeaselkoisena, että ainakin tavallisen kansalaisen on sitä mahdoton ymmärtää. Eduskunnan keskustelussa lain puutteellisuuden myönsivät myös hallituksen kansanedustajat.

Hallituksen esityksessä on kyse liikenteen palveluista annettujen lakien muuttamisesta. Muutokset koskevat kaikkiaan 59:tä lakia ja tarkoituksena on koota liikennepalveluiden eri lakeihin hajautunut markkinasääntely yhden lain alle. Liikennekaaren tavoitteena on helpottaa liikennepalveluiden tuottamista muun muassa avaamalla liikkumisesta kerättyä tietoa alan toimijoille.

Keskiviikkona hyväksyttiin liikennekaaren toinen osa. Lakipaketti meni läpi siitä huolimatta, että se sai eduskunnan perustuslakivaliokunnalta vakavaa kritiikkiä vaikeaselkoisuudestaan sekä sääntelyn epätäsmällisyydestä.

Perustuslakivaliokunta totesi lausunnossaan, että lakiesityksen poikkeuksellisen sääntelytekniikan vuoksi jopa asiantuntijoiden on vaikea hahmottaa lakia ja että ”tavalliselle kansalaiselle sääntelyn ymmärtäminen ja hahmottaminen saattaa olla miltei mahdotonta”. Valiokunta pelkäsi ristiriitaisten säännösten tuottavan myös käytännön ongelmia ja vaati lakiesityksen ongelmien selventämistä.

Tiistaina käydyssä eduskuntakeskustelussa oppositiopuolueiden edustajat jatkoivat kritiikkiä.

– Perustuslakivaliokunnan mukaan kieliasultaan hallituksen esityksen sisältämät lakiehdotukset ovat paikoin tavalliselle kansalaiselle lähes käsittämättömät. Kun kyse on yleislaista, jota sovelletaan liikenteen palveluihin, tulisi lain olla sekä muodoltaan että sisällöltään tietysti ymmärrettävää, eduskunnan liikennevaliokunnan jäsen Katja Taimela (sd.) sanoi.

– Esityksen puutteita ei voitu korjata [liikenne]valiokunnassa ongelmien laajuuden vuoksi.

Taimela ja useimmat muut liikennevaliokunnan oppositioedustajat jättivät valiokunnan lausuntoon vastalauseen, jossa he vaativat lain hylkäämistä lakivalmistelun keskeneräisyyden vuoksi. Silti oppositiokin pitää itse tavoitetta ”tietorajapintojen avaamisesta” kannatettavana.

– Lakiesitys tulisi hyvän lainsäädäntötavan perusteella hylätä ja palauttaa valmisteluun, jossa tarvittavat muutokset voidaan tehdä, Taimela viittasi vastalauseeseen.

Hallituspuolueita edustavat liikennevaliokunnan jäsenet eivät kiistäneet kritiikkiä.

– Niin kuin on sanottu PeVin [perustuslakivaliokunta] lausunnossa, lakien selkeyden puute on tässä kyllä yksi aika hankala asia. Tähän kakkososaan varmasti joudutaan jossain vaiheessa puuttumaan ja korjaamaan sitä ja myös tätä tasapuolisuusasiaa tuomaan esille. Tämä ei ole varmasti ensimmäinen laki, jota eduskunta joutuu korjaamaan, sanoi Mikko Alatalo (kesk.).

Hänen mukaansa perustuslailliset näkökohdat tullaan huomioimaan ja lain säädösten muokkaamista seuraamaan.

– Kyllä todella on seurattava, mutta sen verran myöskin ryhtiä eduskunnasta täytyisi löytyä, että silloin, kun lakeja tehdään, tehdään sen kaltaista lakia, että siitä ihmiset myös selvän saavat, ihmetteli Suna Kymäläinen (sd.).

Liikennevaliokunnan puheenjohtaja Ari Jalonen (sin.) myönsi, että lain kirjoitusasu on korjattava.

Totean, että koko valiokunta yhtyi siihen kritiikkiin, että tämän lain kirjoitusasu on semmoinen, että se ei ole suotavaa ja se pitää korjata perustuslakivaliokunnan linjauksien mukaisesti, Jalonen sanoi.

Jalonen sanoi suoraan, että puutteellinen laki täytyi hyväksyä, koska liikennekaaren ensimmäinen vaihe on jo hyväksytty ja osin voimassa.

– Jos tässä vaiheessa tämä kakkosvaihe hylättäisiin, niin tilanne olisi varsin ongelmallinen, koska ykkösvaihe on kuitenkin hyväksytty ja osa siitä on jo voimassa. Tämä tilanne on niin sanotusti muuttunut jo, eikä sitä voi takaisin vetää. Tämä on se vastuullisempi, järkevämpi tilanne viedä tämä hallitusti eteenpäin, eli kolmosvaiheessa eduskunta selkeästi edellyttää ministeriötä valmistelemaan lain semmoiseen asuun, että se on hyväksyttävissä, Jalonen sanoi.