Eduskunta hyväksyi tänään lakimuutoksen, joka tuo lomalla sairastumisen omavastuun takaisin.

Hallitus esitti, että työntekijän, virkamiehen tai viranhaltijan tullessa sairauden tai tapaturman vuoksi työkyvyttömäksi vuosilomansa aikana olisivat kuusi ensimmäistä työkyvyttömyyspäivää omavastuupäiviä, jotka eivät oikeuttaisi lomapäivien siirtoon.

Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan niiden hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeisen seuraavan lomanmääräytymisvuoden alusta eli 1 päivänä huhtikuuta 2016.

Samalla äitiys-, isyys- ja vanhempainrahakaudelta kertyvää loman karttumaa rajoitettiin eduskunnan päätöksellä yhteensä enintään kuuteen kuukauteen.

Suomen Yrittäjät muistuttaa, että työntekijän oikeutta siirtää vuosilomansa työkyvyttömyyden vuoksi myöhemmin pidettäväksi laajennettiin vuonna 2013. Aikaisemmin vasta seitsemän päivää ylittävät lomapäivät saattoi siirtää myöhemmin pidettäviksi.

Omavastuupäivistä huolimatta jokaiselle työntekijälle turvataan vähintään neljän viikon vuosiloma, jos vuosilomaa on ansaintavuodelta kertynyt vähintään 24 arkipäivää, Suomen Yrittäjät kertoo.

– Nämä muutokset auttavat erityisesti pieniä työnantajayrityksiä ja naisvaltaisten alojen yrityksiä ja helpottavat työllistämistä, johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo.