Eduskunta hyväksyi eilisessä täysistunnossaan hallituksen esityksen, jossa ehdotettiin tilapäisiä muutoksia kuluttajansuojalakiin. Päätöksellä laskettiin vakuudettomien luottojen korkokattoa 10 prosenttiin. Aiempi korkokatto oli 20 prosenttia. Lisäksi kuluttajaluottojen ja luotonvälittäjien tarjoaminen palvelujen suoramarkkinointi kiellettiin. Rajoitukset ovat näillä näkymin voimassa vuoden loppuun asti.

Lakimuutoksen tarkoituksena on suojella kuluttajia koronakriisin aiheuttamalta taloudelliselta ahdingolta. Koronavirusepidemian myötä useat yritykset ovat vaikeuksissa ja monet suomalaiset ovat joutuneet lomautetuiksi tai työttömiksi. Jotta tulonmenetykset eivät johtaisi velkaongelmien kasvuun, hallitus haluaa pitää luotolle perittävät korot maltillisina.

Suoramarkkinoinnin kieltämisellä puolestaan halutaan estää aggressiivisesti markkinoivia pikavippiyhtiöitä hyötymästä kuluttajien ahdingosta. Pikavippien ei tulisi olla ensisijainen ratkaisu kuluttajien maksuvaikeuksiin, sillä niillä on taipumus pitkittää ylivelkaantuneiden henkilöiden ongelmia entisestään. Hallitus toivoo kiellon vähentävän kuluttajien harkitsematonta velkaantumista. Tilastokeskuksen mukaan kotitalouksien velkaantumisaste vuoden 2019 lopussa oli 129 prosenttia.

Hallituksen esityksessä todetaan, että maksuhäiriöisten henkilöiden määrä on korkea, ja se on ollut lievässä nousussa. Suomen Asiakastiedon rekisterissä maksuhäiriömerkintöjä kerrotaan olleen 386 700 henkilöllä vuonna 2019. Kuluttajat saivat vuoden aikana 1,8 miljoonaa uutta maksuhäiriömerkintää, joka oli 20 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018.

Lisää huolestuttavaa tilastotietoa antaa luotonhallintayhtiö Lowellin teettämä maksukykybarometri. Barometri perustuu toukokuun lopulla tehtyyn kyselytutkimukseen ja sen on tarkoitus mitata suomalaisten kotitalouksien maksukykyä, taloudellista turvallisuuden tunnetta ja kulutuskäyttäytymistä.

Niistä kyselyyn vastanneista, jotka arvioivat taloudellisen tilanteensa olevan heikko, oli vakuudettomia kulutusluottoja joka neljännellä. Tästä ryhmästä jopa 43 prosenttia kertoi säästöjensä olevan enintään 50 euroa. Kyselyyn vastanneista lomautetuista vakuudettomia kulutusluottoja oli joka viidennellä. Lomautetuista melkein puolet kertoi taloudellaan olevan säästöjä enintään 1000 euroa.