Suomen tuotekehitys- ja tutkimuspanostusten nostamiskeinoja pohtinut parlamentaarinen työryhmä esittää, että kasvavista t&k-panostuksista pitäisi tehdä lakisääteinen meno.