Lappilainen kansanedustaja ja eduskunnan hallintovaliokunnan jäsen Mikko Kärnä (kesk.) esittää, että Suomessa otettaisiin käyttöön jalkapannat sellaisille käännytyspäätöksen saaneille turvapaikanhakijoille, joita Suojelupoliisi haluaa seurata tarkemmin.

Kärnän mukaan pantaseuranta helpottaisi viranomaisten työtä ja sen avulla voitaisiin myös ennaltaehkäistä mahdollisia terroritekoja.

– Jalkapannan avulla voitaisiin kerätä tietoa sellaisten henkilöiden liikkeistä, joiden käännytyspäätöksen täytäntöönpanosta emme voi olla varmoja ja joiden voidaan arvioida muodostavan turvallisuusuhkan. Ruotsissa ympäristöpuolue on ehdottanut samaa Tukholman terroriteon jälkeen. Kärnän mukaan Suomi ja Ruotsi voisivat rakentaa pantaseurantajärjestelmän yhdessä.

– Ruotsin vihreiden esittämä keino olisi hyödyllinen myös Suomen viranomaisten työkalupakissa. Jalkapantojen käytön tulisi luonnollisesti perustua viranomaisten tekemään yksilölliseen arvioon. On huomattava, että Suomesta on poistunut oma-aloitteisesti turvapaikanhakijoita ja suuri osa poistuu Ruotsin kautta. Ruotsista taas on tapahtunut liikettä Suomeen. Olisi molempien maiden etu, mikäli seurantajärjestelmä rakennettaisiin yhteispohjoismaisesti.

Seurantajärjestelmän lisäksi Kärnä toivoo Suojelupoliisille parempia resursseja turvallisuusuhkan muodostavien turvapaikanhakijoiden seurantaan. Tämä työ syö Kärnän mukaan tällä hetkellä valtavasti turvallisuusviranomaisten resursseja.