Itämeri-asioille ja meripolitiikalle on saatava oma vastuuministeri, ehdotetaan valtioneuvoston Itämeri-selonteossa. Raportissa ehdotetaan, että