Piraattipuolueen eduskuntavaaliehdokas Petrus Pennanen uskoo, että niin sanottu perustulo supistaisi julkishallinnon henkilöstön tarvetta ja mahdollistaisi keskittymisen palveluihin.

Pennanen, ydinfysiikan tohtori ja yrittäjä, kirjoittaa Suomen hakemusbyrokratiasta Puheenvuoron blogissaan.

– Suomen hallinto perustuu hakemuksille. Olet työtön? Hae päivärahaa ja toimeentulotukea. Olet töissä? Hae verokorttia ja vähennyksiä. Olet yrittäjä? Hae tukia ja helpotuksia. Tämä työllistää tehokkaasti ja pitää julkishallinnon pyörät pyörimässä. Yksi suunnittelee hakemuslomakkeita, toinen vastaanottaa ja keskustelee, kolmas käsittelee ja neljäs tarkastaa, Pennanen kirjoittaa.

– Ei ihme, että julkisella sektorilla työskentelee Suomessa yli 600 000 ihmistä. Heistä alle 200 000 on opettajia, hoitohenkilökuntaa tai poliiseja. Entäpä jos tarpeettomat hakemukset poistetaan? Siirrytään hakemisesta saamiseen.

Hän tiivistää, että kaikille kansalaisille kuuluva perustulo maksettaisiin automaattisesti jokaisen tilille kuukausittain, ilman hakemuksia tai niiden käsittelyä.

– Hakemusbyrokratiaan käytetyn ajan voi käyttää uuden luomiseen ja elämästä nauttimiseen. Yhteiskunnan palveluihin, joita oikeasti tarvitsemme, pystytään keskittymään paremmin, Pennanen uskoo.

Perustulojärjestelmän tarkoitus olisi sosiaaliturvajärjestelmän yksinkertaistaminen ja byrokratian sekä kannustinloukkujen vähentäminen. Toisaalta järjestelmä olisi vastustajien mukaan kallis.

Esimerkiksi keskusjärjestö SAK:n laskelmien mukaan 650 euron perustulo nostaisi Suomen kuluja jopa kymmenillä miljardeilla euroilla vuodessa. SAK:n taannoin esittämä perustulon kustannus, 23 miljardia euroa, olisi "viisi kertaa enemmän kuin nykyiset perusturvaetuudet, tuplasti sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan nykyiset menot ja melkein puolet valtion kaikista menoista".

Eduskuntapuolueista selkeimmin perustuloa kannattava vihreät on kuitenkin esittänyt mallia, jossa perustulo puolueen mukaan olisi valtiolle kustannusneutraali muutos, sillä perustulon myötä korotettaisiin työn verotusta. Palkkatyössä olevien ihmisten käteen jäävät tulotkaan eivät olennaisesti muuttuisi, vaan ideana olisi rahan erilainen kierto kansantaloudessa, kerrotaan Perustulo.org-tukisivustolla.

Myös Petrus Pennasen edustama Piraattipuolue kannattaa puolueena nykyisen sosiaaliturvajärjestelmän korvaamista perustulolla ja pitää vihreiden esittämää mallia hyvänä lähtökohtana keskustelulle.

– Perustulo ei vaadi merkittävästi ylimääräistä julkista rahoitusta, sillä tuki korvaa suuren osan nykyisistä tuista, Piraattipuolue toteaa verkkosivuillaan.

– Perustulo sopii yhteen puolueen muidenkin tavoitteiden kanssa. Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä kunnioittaa huonosti asiakkaidensa yksityisyyttä. Jatkuva tuensaajien rahankäytön seuraaminen on paitsi tehotonta, myös nöyryyttävää. Perustulo sopii yleisemmälläkin tasolla piraattiliikkeen henkeen. Sen myötä tarpeeton kontrolli ja byrokratia vähenisivät ja ihmisten valinnanvapaus kasvaisi, puolue perustelee.