Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on ehdottanut huumeiden käyttöhuoneita yhdeksi keinoksi vähentää huumekuolemia. Suomessa lainsäädäntö ei